Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-14

Nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten

NYHET Gert Klötzke, erfaren kock och ständig inspirationskälla för studenter och anställda vid Restauranghögskolan, och Bonnie Nardi, ledande forskare som starkt har influerat och format det internationella forskningsområdet människa-dator interaktion, har utsetts till hedersdoktorer vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Gert Klötzke har sedan 1998, som adjungerad professor och gästlärare, kontinuerligt bidragit till Restauranghögskolans utveckling, i synnerhet utbildningen inom matlagning och service. Han bjuder generöst på sin kunskap och erfarenhet.

I vidare bemärkelse har Gert Klötzke medverkat till att utveckla Restauranghögskolans nätverk i världen med personer, organisationer och gastronomiska utbildningsinstitutioner runtom i världen, exempelvis The Institute of Technical Education (ITE) i Singapore.

Gert Klötzke har, i samverkan med skolans lärare, kontinuerligt bidragit till utveckling av kursers innehåll, undervisning och examinationsformer.

Gert Klötzke verkar även som coach i Sveriges och Finlands kocklandslag, i WACS (The World Association of Chefs' Societies) och som domare och arbetar med utveckling av tävlingsbedömning inom WACS. 

Gert, med 50 års erfarenhet i branschen, varvar sin närvaro vid Restauranghögskolan med olika vitt skilda gastronomiska uppdrag. 

Professor Bonnie Nardi har utnämnts till hedersdoktor för hennes framstående och långvariga forskningssamarbete med samhällsvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, specifikt institutionen för Informatik.

Bonnie Nardi har genom samarbete med forskare vid Umeå universitet bedrivit världsledande och välciterad forskning av stor betydelse för utveckling av såväl samhällsvetenskaplig forskning som utbildning. Specifikt har Bonnie Nardi bidragit till utveckling av människocentrerade och socialt hållbara ansatser till design samt utveckling av informationsteknik, en kärnfråga för det samhällsvetenskapliga ämnet informatik.

Bonnie Nardis forskning har starkt influerat och format det internationella forskningsområdet människa-dator interaktion (MDI) och hennes arbete som forskare inom området har inspirerat många andra forskare att bidra till denna utveckling, inte minst vid Umeå universitet.

Bonnie Nardi är verksam vid Donald Bren School of Information an Computer Sciences, University of California Irvine, USA.

För mer information om Gert Klötzke, kontakta gärna:

Ute Walter, föreståndare för Restauranghögskolan, Umeå universitet
Telefon: 072 – 516 71 91, 090 – 786 71 91 
E-post: ute.walter@rh.umu.se

För mer information om Bonnie Nardi, kontakta gärna:

Victor Kaptelinin, professor vid Institutionen för informatik, Umeå universitetTelefon: 070 - 647 88 02
E-post: vklinin@informatik.umu.se

Porträttbild Gert Klötzke

Porträttbild Bonnie Nardi

Redaktör: Camilla Bergvall