"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-24

Nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten

NYHET Doug Nord, amerikansk professor och statsvetare, och Lettice Rutashobya, tanzanisk professor i entreprenörskap, har utsetts till hedersdoktorer vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Professor Doug Nord är statsvetare vid Wright State University, Ohio, USA. Han har publicerat många vetenskapliga artiklar om immigrationspolitik, jämförande policystudier inom bland annat utbildning och regional utveckling, internationella relationer och amerikansk utrikespolitik. I sin forskning har han särskilt intresserat sig för Norden, Ryssland, östra Europa och Kanada. Redan under 1980-talet tog Doug Nord en första kontakt med Umeå universitet, och samarbetet utvecklades ytterligare när han år 1991 blev Fulbright-professor vid Petrozavodsk State University i Ryssland.

I sin verksamhet vid flera universitet i USA och Kanada har professor Nord också mycket aktivt och framgångsrikt verkat för ett omfattande lärar- och studerandeutbyte med Umeå. Genom åren har Doug Nord även starkt bidragit till att bygga upp Umeå universitets forskning om östra Europa, och mer generellt om det nordliga rummet. Han har också gjort betydelsefulla insatser inom det statsvetenskapliga profilområdet ”skandinavisk politik och policy i jämförande perspektiv”.

Lettice Rutashobya är professor vid Faculty of Commerce and Management, University of Dar es Salaam i Tanzania, och också ansvarig för hela universitetets forskarutbildning. Hon har spelat en avgörande roll för ett framgångsrikt samarbete mellan Umeå universitets företagsekonomiska institution och hennes egen institution inom området management och småföretagande vid University of Dar es Salaam.

Genom detta samarbete har förhållanden från Tanzanias affärsliv förts in i den företagsekonomiska institutionens undervisning om till exempel marknadsföring och entreprenörskap. Idag bedrivs relativt litet forskning om företagsekonomiska frågor i afrikanska länder, och samarbetet är därför banbrytande även ur ett internationellt perspektiv.

De två hedersdoktorerna promoveras vid Umeå universitets årshögtid lördagen den 30 oktober 2004.

För mer information om Doug Nord, kontakta:

Kjell Lundmark, universitetslektor vid institutionen för statsvetenskapTel: 090-786 52 31
E-post: Kjell.Lundmark@pol.umu.se

För mer information om Lettice Rutashobya, kontakta:

Jan-Erik Jaensson, doktor vid institutionen för företagsekonomiTel: 090-786 61 50
E-post: Jan-Erik.Jaensson@fek.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson