"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-27

Nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

NYHET Professor Per-Åke Albertsson och Dr. Frantisek Svec har utnämnts till hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. Promoveringen sker vid universitetets årshögtid den 21 oktober.

Professor Per-Åke Albertsson är professor emeritus i biokemi vid Lunds Universitet. Hans forskning inom tvåfasteknik och fotosyntes har varit världsledande. Albertsson blev professor i Biokemi i Umeå 1965 där han vidareutvecklade sina tvåfasmetoder och även började studera fotosyntetiska membran i kloroplaster. 1975 flyttade han till Lund där han idag vid 76 års ålder fortfarande är aktiv. Förutom hans världsledande forskning inom tvåfasteknik och fotosyntes, har han spelat en mycket viktig roll för Umeå universitet under uppbyggnadsfasen 1965-1975. Albertsson deltog under denna tid mycket aktivt i utvecklingen, inte bara av den kemiska institutionen, utan tillkomsten av Umeå universitet som helhet. Man kan även säga att han under denna period i Umeå lade grunden för samarbetet mellan kemi och växtfysiologi som idag har tagit formen av Umeå Plant Science Center (UPSC).

Dr. Frantisek Svec bedriver en världsledande grundforskning och han har en förmåga att även omsätta den i teknisk utveckling. Svec är den ledande auktoriteten inom polymera/monolitiska separationsmaterial. Han är för närvarande verksam vid University of California at Berkeley samt vid Lawrence Berkeley National Laboratories. Han har arbetat med utveckling av polymera material sedan 1960-talet och var fram till 1990-talets början verksam vid Institute of Macromolecular Chemistry i Prag. Frantisek Svecs pionjärinsatser inom forskningen på monolitiska separationsmaterial ligger till grund för en stor del av den forskning som idag bedrivs vid Kemiska institutionens forskningsgrupp för polymera separationsmaterial. Samarbetet med Dr. Svec började under första halvan av 1990-talet och har främst skett inom monolitiska material för separationer av biomolekyler men även andra material är numera aktuella. Ett flertal doktorander vid institutionen har handletts av Svec under deras vistelser vid hans universitet. Monolitiska material används i dag för en mängd olika applikationer av varierande slag som enzymreaktorer, bärare av reagens till kemiska reaktioner, för olika typer av provupparbetningar samt för olika typer av separationer – inte minst i industriella sammanhang.

Kontaktpersoner:

För Professor Per-Åke Albertsson: Professor Wolfgang Schröder, kemiska institutionen, Umeå universitet Tel: 090- 786 69 74
E-post: wolfgang.schroder@chem.umu.se

För Dr. Frantisek Svec: Professor Knut Irgum, kemiska institutionen, Umeå universitet Tel: 090-786 59 97
E-post: kim@chem.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg