"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-15

Nya Humlab - en än starkare kreativ mötesplats

NYHET Kreativitet, energi, nytänkande. Vid invigningen av Humlabs nya lokaler vid Umeå universitet ville lovorden aldrig ta slut. De inbjudna gästerna var överens om att här har Umeå en mötesplats för humaniora och informationsteknik som på många sätt är världsunik.

Under ett tiotal år har Humlab byggt upp en miljö för forskare och studenter där ny teknik fått möta traditionella ämnen inom humaniora. Intresset för verksamheten har under åren vuxit och för att kunna fortsätta sin uppbyggnad av en avancerad display- och interaktionsmiljö och vidareutveckla sitt internationella gästforskarprogram har Humlab nu fördubblat sin lokalyta, mycket tack vare donationer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Kempestiftelserna.

Bild: Eva Bonnier, förlagschef, Peter Koppelman, VD Microsoft
Sverige, och Malin Isaksson, forskare Humlab, som var några av de som deltog i invigningen
.

Ett hundratal nationella och internationella forskare, finansiärer och representanter från olika myndigheter fanns med vid invigningen för att få en inblick i de nya tekniska möjligheter för forskning och studier som Humlab erbjuder.

− Humlab är en lysande och het plats för kreativ utveckling, betonade Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet, i sitt inledningsanförande.

15 kvadratmeter stor skärm

Giganten bland alla de nya skärmar och displayer som installerats i HUMlabs lokaler är en bildskärm på tre gånger fem meter som täcker en hel vägg. Invigningen av denna enorma skärm sköttes av Chris Heister, landshövding i Västerbotten, som även hon gläder sig åt att Humlab är en levande mötesplats.

− Det här är ett universitet i framkanten. Men det allra mest spännande är kanske inte tekniken utan att vi i Humlab har en mötesplats där kreativitet flödar. Det ger kraft till hela regionen, påpekar Chris Heister.

− Humlab är naturligtvis en del av varumärket Umeå och Umeå universitet. Men det är också en del av varumärket Sverige. Umeå sätts helt enkelt på världskartan med hjälp av Humlab, fortsätter Heister.

Bland inbjudna gäster syntes även Peter Koppelman, VD för Microsoft och ledamot av universitetets styrelse. Han har besökt Humlab många gånger tidigare men menar sig nu vara mer imponerad än någonsin.

Nya entrepenörer

− Jag måste jämföra med Medici-effekten i Florens, utbrister en glad Koppelman, efter en rundvandring bland det 30-tal projekt som visades under dagen.

Den Medici-effekt som Koppelman talar om syftar på den samlade kraft som Medici-familjen stod för i renässansens Florens. Genom att Medici förde samman vetenskap och kultur fick Florens sin starka ställning som humanismens och kulturens centrum i Italien. I Peter Koppelmans ögon är HUMlab en liknande stark samlingspunkt för vetenskap, kultur och samhälle.

Men Peter Koppelman understryker även vikten av att nya affärsmöjligheter kan växa fram i mötet mellan universitet och samhälle. Också detta menar han sig finna i Humlabs miljö.

− Innovation uppstår på ett helt annat sätt i sådana här miljöer än verksamhet som löper i stuprör. Jag tror att vi här ser flera möjliga nya entreprenörer, säger Koppelman samtidigt som han sneglar bort mot några av forskarna från Humlab som berättar om sina projekt för nyfikna besökare.

Humlab-X på Konstnärligt campus

För Patrik Svensson, föreståndare för HUMlab, ger alla lovord en bekräftelse på flera års idogt arbete.Patrik Svensson, föreståndare Humlab

− Invigningen idag är en manifestation av den satsning som gjorts för att stärka forskningen kring humaniora och informationsteknik. Det märks verkligen att vi blivit än mer attraktiva. Alla har kommit hit med en sådan positiv känsla, säger en nästan omtumlad Patrik Svensson.

Nästa mål blir nu att skapa Humlab-X som, med stöd från Umeå kommun och Balticgruppen, ska bli den digitala och fysiska mötesplats som tillsammans med Designhögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och kommande Arkitekturhögskolan ska ge Umeå ett nytt konstnärligt centrum under namnet Konstnärligt campus.

Carl Kempe var en av alla som med stort intresse tog del av presentationerna av de olika forskningsprojketen.

Fotograf: Ingela Hjulfors-Berg

Redaktör: Mikael Hansson