"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-04

Nya insikter om en signalsubstans roll vid muskelskador och smärta i senor

NYHET Signalsubstansen TNF-alfa är involverad i processen som uppstår vid muskulära överansträngningsskador och smärtsamma tillstånd i senan. Forskning vid Umeå universitet, som nu presenteras i en avhandling, talar för att TNF-alfa både är inblandad i nedbrytning av vävnad och bidragande till en inflammatorisk process, men också att signalsubstansen bidrar till läkning genom att vara delaktig i regenerering och reparation.

Det har länge varit känt att signalsubstansen TNF-alfa är en viktig faktor i inflammationsprocesser. Läkemedel som motverkar TNF-alfas effekter används exempelvis vid behandling mot reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Experimentell forskning visar nu att TNF-alfa inte bara har effekter för själva inflammationen vid överansträngningsskadan utan även tydliga effekter på muskelcellerna och nerverna i muskelvävnaden.

– Det mest intressanta är att TNF-alfas roll ser ut att vara nog så väsentlig för läkning och reparation som för inflammationen och skadan i vävnaden. Fynden ger däremot inga belägg för att medicinering som motverkar TNF-alfas effekter skulle vara lämplig vid dessa överansträngningsskador, säger Lina Renström.

Lina Renström
Foto: Region Gävleborg

I forskning med djurmodeller upptäckte forskargruppen vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, där Lina Renström ingår, att experimentellt framkallad ensidig muskelöveransträngning ledde till förändringar även i motsvarande muskel på andra sidan. I försök där överansträngning och muskelskada i vadmuskulatur framkallades i djurmodeller såg forskarna morfologiska förändringar både i den tränade sidan som i den motsatta sidan. Vidare sågs en höggradig uppreglering i uttryck för TNF-alfa och dess receptorer på båda sidor.

– En förhoppning är att man kan använda sig av denna dubbelsidiga effekt av ensidig träning, exempel vid skada, i större utsträckning än vad som görs idag. Kanske skulle patienter genom att träna sin friska armbåge kunna få positiv effekt även på sin andra och överansträngda armbåge, säger Lina Renström.

I den aktuella forskningen visade Lina Renström att de viktiga TNF-alfa receptorerna uttrycktes i muskelceller som bedömdes vara under degenerering eller i regenering/reparations-fas. Studien visade att receptorerna uttrycktes betydligt mer i nerver i muskelvävnaden hos djur med muskelöveransträngning än vad som var fallet hos kontrolldjur.

I en annan studie av kronisk hälsenesmärta hos människa noterades att det fanns ett höggradigt uttryck för faktorer i TNF-alfa systemet i den lösa bindväven mellan hälsenan och en annan sena (plantarissenan). I denna vävnad, liksom vid smärta i bindväven på utsidan i armbågsregionen (så kallad tennisarmbåge), sågs framförallt uttryck för TNF-alfa receptorerna i inflammationsceller, kärlväggar och i nerver.

Normal muskelmorfologi hos kontrolldjur i (a), där muskelfibrer ligger tätt packade. I (b) och (c) områden med muskelinflammation från experimentdjur. I (b) och (c) ser man att vita blodkroppar invaderat in i den lösa bindväven. Vita pilar på muskelfibrer som är regenererande / reparationsfas, svarta pilar som håller på att destrueras. Bild: Lina Renström.

Lina Renström är 32 år och uppväxt i Sandviken. Hon tog sin läkarexamen 2014 vid Umeå universitet och flyttade då tillbaka till Sandviken. Parallellt med forskningsstudier har hon arbetat först som AT-läkare och numera som ST-läkare inom allmänmedicin på Sandviken Norra Hälsocentral.

Länk till avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:

Lina Renström, Institutionen för integrativ medicinsk biologiTelefon: 070-622 1814
E-post: lina.renstrom@umu.se

Om disputationen:

Fredagen den 8 december försvarar Lina Renström, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, sin avhandling med titeln: TNF-alfas roll i skelettmuskulatur som utsatts för kraftig överbelastning. Engelsk titel: The involvement of the TNF-alpha system in skeletal muscle in response to marked overuse. Fakultetsopponent: Professor Eva Ekblad, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds Universitet. Huvudhandledare: Professor Sture Forsgren.

Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal N320, Naturvetarhuset, Umeå universitet.

Redaktör: Daniel Harju