"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-04

Nya jobb och överlevnad kräver varierade kompetenser hos gasellföretag

NYHET Den långsiktiga sysselsättningseffekten beror på den regionala ekonomins sammansättning och vilka kompetenser företagen rekryterar under sin expansionsfas. Det visar Jonathan Borggren, Rikard Eriksson och Urban Lindgren vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet, i en nyligen publicerad artikel i topprankade Journal of Economic Geography.

Små snabbväxande företag (så kallade gaseller) har under lång tid tillskrivits stor betydelse för regionalt jobbskapande. Gasellföretag och mekanismerna bakom dess tillväxt har alltsedan fenomenet upptäcktes under slutet av 1970-talet varit föremål för intensiv forskning.

Med hjälp av världsunik geokodad data som kopplar alla individer i Sverige till företag och regioner har forskargruppen bidragit med helt ny kunskap om vilka erfarenheter gasellföretagen rekryterar under expansionsfasen för att därefter analysera hur det påverkar sannolikheten för gasellerna att inom en påföljande tioårsperiod överleva, bli uppköpta eller gå i konkurs.

– Resultaten visar tydligt att rekryteringen av inflyttad arbetskraft med liknande eller olika erfarenheter – jämfört med den befintliga personalstyrkan – har större betydelse för gasellföretagens överlevnad än rekrytering av arbetskraft med likadana kunskaper eller ”vem som helst”, säger Jonathan Borggren.

Resultaten visar också att gasellföretag förekommer i alla branscher och finns över hela Sverige.

– Att gasellföretag finns över hela Sverige och dessutom är överrepresenterade i relation till befolkningsfördelningen i glest befolkade regioner visar tvärtemot vad man tidigare trott att det uteslutande är i täta storstadsmiljöer som förutsättningar för jobbskapande finns, eftersom det är regionens sammansättning av branscher och kompetenser som har störst betydelse.

Forskargruppen finner heller inget stöd för att högteknologiska branscher skulle vara överrepresenterade men kan tydligt peka på att en lokalisering av gasellföretaget i närhet till andra företag inom liknande branscher ökar chanserna för överlevnad.

– Betydelsen av den regionala ekonomins sammansättning gäller specifikt för gasellföretag i täta storstadsregioner. I glest befolkade regioner är det istället den inflyttade arbetskraftens kunskaper som har större betydelse.

– Det råder alltså avsevärda skillnader i förutsättningar för långsiktigt jobbskapande från gasellföretag mellan tätbefolkade storstadsregioner och glest befolkade regioner. Det innebär att det inte finns en generellt applicerbar policy för nationellt jobbskapande genom gasellföretag. Förutsättningarna för tillväxt varierar mellan olika lokala arbetsmarknader i Sverige och dessa geografiska skillnader måste tas i beaktande för att få till stånd en effektiv regionalpolitik som gynnar hela landet, menar Jonathan Borggren.

Artikelns namn: Knowledge flows in high-impact firms: How does relatedness influence survival, acquisition and exit?

Länk till tidskriftens hemsida: http://joeg.oxfordjournals.org

doi:10.1093/jeg/lbv014

För mer information, kontakta gärna:

Jonathan Borggren, forskare vid institutionen för geografi och ekonomisk historiaTelefon 0706123324
E-post: jonathan.borggren@umu.se

Rikard Eriksson, docent och universitetslektor vid Institutionen för geografi och ekonomisk historiaTelefon 090-7867416
E-post: Rikard.Eriksson@umu.se

Urban Lindgren, professor vid institutionen för geografi och ekonomisk historiaTelefon 090-7865539
E-post: Urban.Lindgren@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov