"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-21

Nya kunskaper om höger hjärtkammares pumpfunktion

NYHET Störningar i samspelet mellan delarna i hjärtats högra kammare står i fokus för den avhandling som Avin Calcutteea försvarar vid Umeå universitet den 27 mars.

Högerkammaren, som pumpar blodet genom lungkretsloppet, har en komplex form visualiserad som en halvmåneformad struktur kring den vänstra kammaren. Den består av tre delar: inflödesdelen, utflödesdelen och en del som kallas apex (hjärtspetsen). Det är en tidsmässig samordning av dessa delars sammandragningar som får blodet att flöda optimalt genom kammaren. Tidigare har man undervärderat höger kammares betydelse, men senare tids forskning visar att högerkammarens funktion är avgörande för hela hjärtats möjlighet att tåla olika typer av påfrestningar. I avhandlingen studeras högerkammarens fysiologi med hjälp av ultraljudsteknik hos friska och hos tre patientgrupper: personer som tidigare haft en hjärtinfarkt, personer med en förträngning av klaffen som öppnar mot stora kroppspulsådern (aortastenos) samt personer med stegrat tryck i lungkretsloppet.

Hos hjärtfriska styrs högerkammarens pumpförmåga i huvudsak av inflödesdelen. Hos patienter med skador i vänstra delen av hjärtmuskeln, ofta på grund av tidigare hjärtinfarkt, stiger trycket i vänster kammare och detta övertryck förmedlas till högerkammaren via lungkretsloppet. Avhandlingen visar att hos dessa patienter påverkas högerkammaren så att det normala samspelet mellan de tre delarna går förlorat. Ett liknande störningsmönster observerades också hos de andra patientgrupperna .

Denna avhandling visar att förändringarna i högerkammarens funktion bidrar till den nedsatta funktionskapaciteten hos de tre undersökta patientgrupperna. Dessa nya kunskaper kan leda till hypoteser om nya behandlingsprinciper.

Avin Calcutteea är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin, och kan nås på
e-post calcutteea@yahoo.co.uk

Onsdagen den 27 mars försvarar Avin Calcutteea, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Nya metoder vid bedömning av högerkammarfunktion - en ekokardiografisk studie (engelsk titel: New insights in the assessment of right ventricular function: an echocardiographic study).Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal D., 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är adj. professor Jan Engvall, Linköpings universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-66725