Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 17 sep, 2015

Nya kursen Vetenskap och samhälle genom historien startar i höst

NYHET Nu kan du ansöka till den idéhistoriska kursen Vetenskap och samhälle genom historien 7,5 hp som startar 2 november.

Vetenskap och samhälle genom historien, 7.5 hp

Kursen ger en översikt över den västerländska vetenskapshistorien från 1600-talets vetenskapliga revolution till dagens så kallade kunskapssamhälle. Kursen belyser hur vetenskaperna speglar sin tid och kontext, samtidigt som de också är med och omskapar vårt samhälle och vår kultur. Frågor som behandlas är olika discipliners framväxt, förhållandet vetenskap-teknik, vetenskap-religion, vetenskap-politik, vetenskap-medier, samt den moderna forskningsnationens etablering. Det ryms också inslag som tar upp frågor om hur vi studerar vetenskapshistoria, och vad det innebär att förstå vetenskapen ”på dess egna villkor”.

Kursen ges på halvfart (50% studietakt), är helt nätbaserad och öppen att söka för alla med grundläggande behörighet. Kursstart 2 november 2015.

Läs mer om kursen  Gör din ansökan på www.antagning.se

Redaktör: Sandra Olsson