"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-14

Nya lärarutbildningar startar till hösten

NYHET Umeå universitet har idag fått ytterligare ett positivt besked angående lärarutbildningen. Den här gången var det rätten att ge examen för grundlärare som beslutades av Högskoleverket. Den nya grundlärarutbildningen startar till hösten.

– Det är ett mycket glädjande besked och vi är övertygade om att den nya utbildningen kommer att ge framtida studenter en utbildning av högsta kvalitet. Också för alla de som sökt utbildningen och för skolor och kommuner i regionen är detta ett väldigt positivt besked, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Imponerande utvecklingsarbete

Umeå universitet har lång historia av att utbilda lärare inom dessa områden. Beskedet att den första ansökan avslagits väckte stor besvikelse och oro för lärarförsörjningen i hela länet, konstaterar Anders Fällström, vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor. Han konstaterar dock att väldigt mycket positivt hänt sedan dess.
- Den förnyade ansökan byggde på ett omfattande och imponerande utvecklingsarbete. Nu befinner vi oss i ett mycket bättre läge och kan erbjuda en väl genomarbetad utbildning.

Grundlärarutbildningen har tre delar, grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, samt med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6.

Egen utbildning

- Särskilt roligt är det att klasserna 4-6 får en egen utbildning. Det är då som eleverna börjar utforska omvärlden med hjälp av grundfärdigheter som de erövrat under de första skolåren. Då behövs det lärare som har en särskild utbildning i att dels utveckla färdigheterna vidare och dels att använda dem konstruktivt för sin egen kunskapsutveckling, säger Björn Åstrand, rektor för School of Education vid Umeå universitet.

Med de nya examenstillstånden börjar universitetets utbildningsutbud inom området bli komplett. Inom kort väntas besked om ansökningarna för ämneslärarutbildningar för högstadiet och gymnasieskolan.

Läs HSV:s pressmeddelande och besluten

Bakgrund: Umeå universitet inledde 2008 ett omfattade reformarbete vad gäller lärarutbildningarnas organisation. Umeå School of Education bildades och fick universitetsstyrelsens uppdrag att arbeta fram genomgripande förändringar av lärarutbildningarna.
Riksdagen fattade 2010 beslut om att hösten 2011 införa fyra nya lärarexamina i Sverige: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Alla universitet och högskolor som ville ha examenstillstånd för någon eller några av de nya lärarexamina fick ansöka om tillstånd hos Högskoleverket. För Umeå universitet var riksdagens beslut tidsmässigt olyckligt, ansökningstillfället för de nya examensrätterna kom för tidigt för att det stora och genomgripande förändringsarbetet skulle vara avslutat vilket också avspeglade sig i Högskoleverkets första bedömningar.

Kontaktpersoner: Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet Tel: 090-786 53 50
Mobil: 073-079 42 9

Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Mobil: 070-493 85 27

Björn Åstrand, rektor vid Umeå School of Education E-post: bjorn.astrand@use.umu.se Tel: 090-786 55 50
Mobil: 070-642 42 12

Redaktör: Carina Dahlberg