"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-28

Nya lärarutbildningar vid Umeå universitet

NYHET – Umeå universitet och Umeå School of Education har en forskningsstark lärarutbildning och en erfaren skara lärarutbildare. Vi kommer att fortsätta ligga i framkant bland lärarutbildningarna i Sverige och ansöker idag om examensrätter för de nya lärarutbildningarna, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education.

I februari kom regeringens proposition: "Bäst i klassen – en ny lärarutbildning". Riksdagen tog sitt beslut i slutet av april. Den nya utbildningen innebär bland annat att alla lärosäten måste ansöka om om rätt att få ge de nya lärarprogrammen.

Propositionen om en ny lärarutbildning innebär stora förändringar av såväl struktur som innehåll. Dessa förändringar passar mycket väl in i Umeå universitets satsning på lärarutbildningen och skapandet av Umeå School of Education.

– Vi ser med stor entusiasm fram emot att arbeta med de nya lärarutbildningarna, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education (USE). Vi förberedde detta genom att organisera om verksamheten och genom Sveriges största satsning på forskning inom området.

Umeå universitet ansöker om examensrätt för följande:

  • Förskollärarexamen
  • Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
  • Grundlärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6
  • Grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i samhällskunskap, geografi, religionskunskap, historia, engelska, spanska, tyska, franska, svenska, svenska som andraspråk, samiska (modersmål), idrott och hälsa, matematik, hem- och konsumentkunskap, musik, bild, slöjd trä och metall, samt slöjd textil.
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasiet i samhällskunskap, geografi, religionskunskap, historia, idrott och hälsa, matematik, engelska, tyska, franska, spanska, svenska, svenska som andraspråk, samiska (modersmål), musik, bild, samt bild med fördjupning
  • Yrkeslärarexamen

Ansökan med bilagor har publicerats här:

www.use.umu.se/om-use/aktuellt/ny-lararutbildning

Vad händer nu?

Högskolverket har utsett sakkunniga som nu kommer att granska dokumenten och intervjua nyckelpersoner. Därefter fattar Högskoleverket beslut utifrån de yttranden de får in. Tidigast i december kan landets lärosäten vänta besked. Den nya lärarutbildningen ska starta hösten 2011.

För mer information, kontakta:

Björn Åstrand, rektor Umeå School of Education 090-786 55 50, 070-6424212
bjorn.astrand@use.umu.se

Redaktör: Olof Bergvall