"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-28

Nya ledamöter i Sveriges unga akademi

NYHET Sveriges unga akademi har fyllt ett år, valt in sex nya ledamöter och utsett ny ordförande. Bland de nya ledamöterna finns Klas Markström, matematik, Umeå universitet. Christer Nordlund, idéhistoria, är ledamot sedan tidigare.

Sveriges unga akademi firade sin ettårsdag med en festhögtid den 27 maj, då sex nya ledamöter och ordförande för 2012–2013 presenterades. Helene Andersson Svahn, professor i nanobioteknologi på Kungliga Tekniska högskolan, har varit Sveriges unga akademis ordförande under det första året.

– Det har varit ett enormt roligt och händelserikt år, och vi har under vårt första år upplevt ett stort behov av den röst som Sveriges unga akademi tillför. Jag är hedrad över att få ha varit den första ordföranden i Sveriges unga akademi, säger Helene Andersson Svahn.

Ny ordförande

Ny ordförande för 2012–2013 blir Christian Broberger, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Christian Broberger har tidigare varit vice ordförande i Sveriges unga akademi och känner sig förberedd på sin nya roll.

– Det första året började i raketfart och det gensvar vi har mött överträffade alla förväntningar. Nu vill vi fortsätta göra den unga akademin till en attraktiv mötesplats för några av landets ledande unga forskare och verka för att göra Sverige till ett land med optimala förutsättningar för vetenskap av högsta klass, säger Christian Broberger, och påpekar vikten av att få träffa och interagera med forskare från andra vetenskapliga discipliner i samma fas av forskarkarriären.

Nya ledamöter

Sex framstående unga forskare valdes igår in som nya ledamöter. och kompletterar de 22 ledamöter som valdes in 2011. De nya ledamöterna är:

Beatrice Crona, ekologi, Stockholms universitetPalle Dahlstedt, informationsteknologi och musik, Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitetStefan Jonsson, företagsekonomi, Uppsala universitetJenny Larsson, baltiska språk, Stockholms universitetKlas Markström, matematik, Umeå universitet
Helena Sandberg, medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Mer information

Verksamheten under det första året summeras i foldern ”Sveriges unga akademis första år” som finns att ladda ner i pdf-format på www.sverigesungaakademi.se

Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi bildades den 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) med finansiering av Ragnar Söderbergs stiftelse. Syftet är att skapa ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för några av de bästa unga forskarna i Sveriges inom alla ämnesområden. Som ung i sammanhanget menas att forskaren disputerat för högst cirka 10 år sedan. Ledamöterna väljs in för en 5-årsperiod och kriterier för inval är vetenskaplig excellens och ett visat intresse i Sveriges unga akademis frågor.

Redaktör: Anette Olofsson