"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-29

Nya ledtrådar om den åldrande hjärnans minnesfunktioner

NYHET En europeisk studie, ledd av Umeåprofessorn Lars Nyberg, visar med olika hjärnavbildningskameror och minnestest att dopaminreceptoren D2 kopplar till det episodiska långtidsminnet, vilket ofta är nedsatt i hög ålder och vid demenssjukdom. Den nya kunskapen kan bidra till förståelsen av varför vissa men inte andra drabbas av minnesnedsättningar. Resultaten publiceras i den ansedda tidskriften PNAS.

PET-kameraundersökning är en metod som bl.a. kan användas för att undersöka hjärnans dopaminsystem. Vid undersökningen får man ligga på en brits som åker in i en kamera, som liknar en stor ring. Efter bearbetning av data får man fram en tredimensionell bild av exempelvis hjärnan.
Foto: Mikael Stiernstedt.

Med hjälp av hjärnavbildningskameror (PET, MRI), minnestester och statistiska analyser försöker professor Lars Nyberg och hans kollegor fånga vad som händer med vårt minne och vår hjärna när vi åldras. Neurotransmittorn dopamin har betydelse för motoriska funktioner men även för minne och tankeförmåga, så kallade kognitiva funktioner. D1-receptorsystemet har kopplats till funktioner i frontalloben, men det har varit oklart vilken specifik roll D2-systemet har.

I den aktuella studien användes PET-kamera för att undersöka individuella skillnader i D2-systemet hos en stor grupp individer bestående av 181 friska individer mellan 64 och 68 år. Samtliga deltagare fick dessutom genomgå en heltäckande bedömning av episodiskt långtidsminne, arbetsminne och snabbhet i informationsbearbetning (”speed”), samt en magnetkameraundersökning MRI (som bland annat kan användas för mätning av storleken på olika hjärnregioner).

Forskarna kunde se att D2-systemet var positivt korrelerat till det episodiska minnet men inte till arbetsminnet eller ”speed” genom att relatera PET-registreringarna till de kognitiva fynden. Forskarna kunde även se att D2-systemet påverkar hippocampus-området i hjärnan. Hippocampus är sedan länge kopplat till episodiskt långtidsminne.

– Våra resultat kopplar alltså dopaminreceptoren D2 till det episodiska långtidsminnet. Detta slags minne är ofta nedsatt i hög ålder och vid demenssjukdom. Det betyder att nedsättning av dopaminsystemet är en viktig faktor att ta hänsyn till då vi söker förstå grunden för nedsatt kognitiv förmåga i åldrandet, säger Lars Nyberg, professor i neurovetenskap och föreståndare vid Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning, UFBI.

Från Umeå universitet har utöver Lars Nyberg även Nina Karalija, Micael Andersson, Anders Wåhlin, Jan Axelsson, Anna Rieckmann och Katrine Riklund, medverkat. Studien har finansierats av anslag från bland andra Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW).

Läs studien i PNAS

Originalartikel:

Nyberg, L. et al: Dopamine D2 receptor availability is linked to hippocampal–caudate functional connectivity and episodic memory. doi: 10.1073/pnas.1606309113

För mer information om studien, kontakta gärna:

 Lars Nyberg, professor vid Institutionen för strålningsvetenskaper och Institutionen för integrativ medicinsk biologi, IMB.
E-post: lars.nyberg@umu.se

Pressfoto på Lars Nyberg. Foto: Mattias Pettersson

Två pressfoton på PET-CT kameran som användes i studien. Foto: Mikael Stiernstedt

Redaktör: Ingrid Söderbergh