"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-05

Nya material gör det möjligt att analysera vattenlösliga föreningar

NYHET Kemiska analyser görs hela tiden, på prover från luft, vatten och jord, på blodprover från patienter och medicinerna patienterna får. De flesta av dessa analyser kräver att de olika ämnena först separeras från varandra. Petrus Hemström beskriver i sin avhandling separation av vattenlösliga föreningar och material till dessa separationer.

I avhandlingen skriver Petrus Hemström om separationstekniken HILIC (hydrofil interaktionskromatografi) från dess ursprung på 1950-talet vid Chalmers fram till i dag. Han lägger fram underbyggda teorier om att den allmänt vedertagna separationsmekanismen i HILIC borde revideras.

Petrus Hemström presenterar även ett nytt separations¬material för HILIC baserat på modifierade kiselpartiklar samt ett nytt sätt att bilda polymerkedjor, långa molekylkedjor, från kiselpartiklar. Genom att starta en polymerisation från en klorerad kiselyta har han lyckats uppnå två fördelar: ett långsamt och kontrollerat förlopp samt en stabil bindning mellan kiselytan och polymer¬kedjan.

Slutligen redovisar Petrus Hemström ett arbete som beskriver hur HILIC kan användas tillsammans med ICP-MS den känsligaste analysmetoden som finns, för att separera hydrofila, d.v.s. vattenälskande, föreningar som innehåller metaller. Den förening som studerats är cancermedicinen cisplatin. Med denna metod har Petrus Hemström och hans kollegor kunnat separera och detektera cisplatinhalter nära de halter som administreras kliniskt.

Fredagen den 5 oktober försvarar Petrus Hemström, Kemiska Institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Hydrophilic Separation Materials for Liquid Chroma¬tography. Svensk titel: Hydrofila Separationsmaterial för vätskekromatografi. Disputationen äger rum kl 10.00 i Sal KB3A9, KBC huset. Fakultetsopponent är professor Peter J. Schoenmakers, Amsterdams Universitet, Nederländerna.

För ytterligare information, kontakta: Petrus Hemström Telefon: 090-786 54 85
E-post: petrus.hemstrom@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman