"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-30

Nya medel för ultrasnabb mid-infraröd fototermisk avbildning

NYHET Florian Schmidt har tilldelats 1700 kkr av Kempestiftelserna för att utveckla mid-infraröd fototermisk mikroskopi för avbildning av molekyler i levande celler. Medlen kommer att användas för inköp av en ultrasnabb kamera, optiska komponenter, samt till lönemedel för en postdok.

Den ultrasnabba kameran möjliggör fortsatt utveckling av fototermisk mikroskopi vid Umeå universitet och kommer att göra det möjligt att selektivt avbilda molekyler i levande celler med en hög kapacitet att fånga snabba förlopp och reaktioner med både en hög spektral och spatial upplösning. Den ultrasnabba kameran behövs för att registrera högupplösta spektra för varje kamerapixel när ett prov skannas.

Utrustningen kommer huvudsakligen att användas för att avbilda metallkarbonyler (som avger den viktiga signalmolekylen CO), samt alkyner (som används för taggning av större molekyler) i levande celler och vävnad. Detta för att mer kunskap behövs om ursprunget till CO på cellnivå för att kunna använda CO som en biomarkör.

Ett annat användningsområde kommer att vara avbildning av gaser som frigörs vid termokemisk omvandling av biomassapartiklar, samt reaktionskinetik i flammor.

Kontakt

Florian Schmidt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 11