Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Florian Schmidt

Florian Schmidt

Min forskning fokusera på utveckling av optiska metoder baserad på laserspektroskopi för tillämpningar inom förbränningsdiagnostik, medicinsk teknik och kemisk avbildning.

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset, KB.G7, 7.07.17 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Kort CV

  • 1996-1999, BSc Teknisk fysik, TU Vienna, Österrike
  • 1999-2002, MSc Fysik, Umeå universitet
  • 2002-2007, PhD Fysik, Umeå universitet
  • 2009-2012, Postdok, University of Helsinki, Finland
  • 2012-2016, Forskare, Umeå universitet
  • 2016-2019, Assistant professor, Umeå universitet
  • 2019- , Associate professor (Lektor), Umeå universitet
  • 2020-, Docent, Umeå universitet                       

Forskningsområden

Jag forskar vid gränssnittet mellan grundläggande utveckling av laserbaserade spektroskopiska tekniker och deras tillämpning inom områden som förbränning, energiteknik, medicinsk diagnostik och kemisk avbildning.

I gruppen för tillämpad laserspektroskopi utvecklar vi optiska metoder för in situ realtidsmätning av atomer och molekyler i gasformiga, flytande och fasta prover. Även känslighet, selektivitet och bra kvantifieringsförmåga är viktiga aspekter. Tekniker inkluderar laserabsorption, fotofragmentering och fototermisk spektroskopi, där vi använder ljuskällor i ett brett spektralområde, från ultraviolett till mid-infraröd.

Det finns ett ökande intresse för biomassa som förnybar, CO2-neutral energikälla. Snabb in situ-diagnostik behövs för att bättre förstå, optimera och kontrollera processer relaterade till termokemisk omvandling (förbränning och förgasning) av biomassa. Fokus ligger på detektering av huvudämnena, gastemperatur, sot och oorganiska föreningar, såsom kalium.

Andningsgasanalys har potential att revolutionera icke-invasiv medicinsk diagnostik. Fortsatt forskning behövs för att bättre förstå ursprunget av biomarkörmolekylerna och hur man på ett tillförlitligt sätt kvantifierar dem i utandningsluften. Aktuellt utforskar vi gasformiga signalmolekyler, såsom kolmonoxid, och deras roll i luftvägs- och lungsjukdomar.

Kemisk bildbehandling är ett viktigt verktyg inom livsvetenskap. Vi använder ljuskällor med hög briljans, som kvantkaskadlasrar, för att förbättra tidsupplösningen samtidigt som hög spektral- och spatial upplösning behålls. Målet är att öka analyshastigheten och möjliggöra undersökning av snabba biologiska processer och reaktioner.

Mer information

Combustion and Flame, Elsevier 2022, Vol. 237
Sepman, Alexey; Thorin, Emil; Ögren, Yngve; et al.
Applied Sciences, MDPI 2021, Vol. 11, (19)
Qu, Zhechao; Fatehi, Hesameddin; Schmidt, Florian
Optics Express, The Optical Society 2021, Vol. 29, (26)
Thorin, Emil; Zhang, Kun; Valiev, Damir; et al.
Journal of Breath Research, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 14, (4)
Ghorbani, Ramin; Blomberg, Anders; Schmidt, Florian M.
Breathborne biomarkers and the human volatilome, Elsevier 2020 : 221-238
Schmidt, Florian M.; Metsälä, Markus; Apolonski, Alexander; et al.
Breathborne biomarkers and the human volatilome, Elsevier 2020 : 43-62
King, Julian; Mochalski, Pawel; Teschl, Gerald; et al.
Optics Letters, Optical Society of America 2020, Vol. 45, (18) : 5230-5233
Thorin, Emil; Schmidt, Florian M.
Journal of Breath Research, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2019, Vol. 13, (2)
Ghorbani, Ramin; Schmidt, Florian M.
Optics Express, Optical Society of America 2019, Vol. 27, (13) : 17940-17953
Zhao, Gang; Hausmaninger, Thomas; Schmidt, Florian M.; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2019, Vol. 27, (21) : 29521-29533
Lu, Chuang; Vieira, Francisco Senna; Schmidt, Florian M.; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (11) : 11795-11803
Sepman, Alexey; Ögren, Yngve; Qu, Zhechao; et al.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol. 205 : 213-219
Rutkowski, Lucile; Foltynowicz, Aleksandra; Schmidt, Florian M.; et al.
Combustion and Flame, New York: Elsevier 2018, Vol. 188 : 488-497
Qu, Zhechao; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
Combustion and Flame, Elsevier 2018, Vol. 196 : 351-363
Fatehi, Hesameddin; Schmidt, Florian M.; Bai, Xue-Song
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Springer Berlin/Heidelberg 2018, Vol. 124, (8)
Henderson, Ben; Khodabakhsh, Amir; Metsälä, Markus; et al.
Frontiers in Physiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Ghorbani, Ramin; Blomberg, Anders; Schmidt, Florian M.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, Vol. 254
Boman, Christoffer; Öhman, Marcus; Broström, Markus; et al.
Energy & Fuels, Washington: American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (10) : 11328-11336
Ögren, Yngve; Sepman, Alexey; Qu, Zhechao; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2017, Vol. 25, (11) : 12743-12752
Ghorbani, Ramin; Schmidt, Florian M.
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Springer 2017, Vol. 123, (5)
Ghorbani, Ramin; Schmidt, Florian M.
Proceedings of the Combustion Institute, Elsevier 2017, Vol. 36, (3) : 4541-4548
Sepman, Alexey; Ögren, Yngve; Qu, Zhechao; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 23, (8) : 8141-8159
Weidemann, Eva; Andersson, Patrik L.; Bidleman, Terry; et al.
Photonics Letters of Poland, Vol. 8, (4) : 110-112
Rutkowski, Lucile; Johansson, Alexandra C.; Valiev, Damir; et al.
Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 88, (7) : 3754-3760
Qu, Zhechao; Steinvall, Erik; Ghorbani, Ramin; et al.
Optics Express, Vol. 23, (12) : 16492-16499
Qu, Zhechao; Ghorbani, Ramin; Valiev, Damir; et al.
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Vol. 119, (1) : 45-53
Qu, Zhechao; Schmidt, Florian M.
Optics Express, Vol. 22, (11) : 13889-13895
Abd Alrahman, Chadi; Khodabakhsh, Amir; Schmidt, Florian M.; et al.
Journal of Breath Research, Vol. 7, (1)
Schmidt, Florian; Vaittinen, Olavi; Metsälä, Markus; et al.
Current Analytical Chemistry, Vol. 9, (3) : 463-475
Vaittinen, Olavi; Schmidt, Florian M.; Metsälä, Markus; et al.
Journal of Breath Research, Bristol, UK: Institute of Physics Publishing (IOPP) 2011, Vol. 5, (4)
Schmidt, Florian M.; Metsälä, Markus; Vaittinen, Olavi; et al.
Journal of Breath Research, Bristol, UK: Institute of Physics Publishing (IOPP) 2010, Vol. 4, (4)
Metsälä, Markus; Schmidt, Florian M.; Skytta, Mirva; et al.
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Vol. 101, (3) : 671-682
Schmidt, Florian M.; Vaittinen, O.; Metsala, M.; et al.
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Springer 2010, Vol. 101, (3) : 497-509
Schmidt, Florian M.; Ma, Weiguang; Foltynowicz, Aleksandra; et al.
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Vol. 26, (7) : 1384-1394
Foltynowicz, Aleksandra; Ma, Weiguang; Schmidt, Florian M; et al.
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Vol. 25, (7) : 1156-1165
Foltynowicz, Aleksandra; Ma, Weiguang; Schmidt, Florian M.; et al.
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Berlin / Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2008, Vol. 92, (3) : 313-326
Foltynowicz, Aleksandra; Schmidt, Florian M; Ma, Weiguang; et al.
Optics Express, Vol. 15, (17) : 10822-10831
Schmidt, Florian; Foltynowicz-Matyba, Aleksandra; Ma, Weiguang; et al.
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Vol. 24, (6) : 1392-1405
Schmidt, Florian M.; Foltynowicz, Aleksandra; Ma, Weiguang; et al.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Oxford: Pergamon Press 2007, Vol. 108, (2) : 220-238
Foltynowicz, Aleksandra; Schmidt, Florian M.; Gustafsson, Jörgen; et al.
Applied Spectroscopy, New York: Society for applied spectroscopy 2006, Vol. 60, (11) : 1217-1240
Axner, Ove; Schmidt, Florian M.; Foltynowicz, Aleksandra; et al.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Oxford: Pergamon Press 2005, Vol. 94, (2) : 225-254
Schmidt, Florian; Foltynowicz, Aleksandra; Gustafsson, Jörgen; et al.
Spectrochimica Acta Part B - Atomic Spectroscopy, Oxford: Pergamon P. 2004, Vol. 59, (1) : 67-92
Gustafsson, Jörgen; Schmidt, Florian M.; Guerra, Rui; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Tillämpad optik
Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2020

Programansvarig för Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Examens- och projektarbeten

Jag handleder gärna både kandidat- och magisteruppsatser inom tillämpad laserspektroskopi. Ett brett urval av ämnen finns tillgängliga. Kontakta mig gärna via e-post eller telefon, om du är intresserad.

Jag undervisar följande kurser: