Hoppa direkt till innehållet
Personalbild Florian Schmidt

Florian Schmidt

090-786 76 11 , 072-526 53 70

KB, KBC-huset, KB7C7 Umeå universitet, 901 87 Umeå


090-786 76 11 , 072-526 53 70

KB, KBC-huset, KB7C7 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskarassistent i tillämpad laserspecktroskopi

Utveckling av laserbaserade tekniker och sensorer, Andningsgasanalys för medicinsk diagnostik, Förbränningsdiagnostik med fokus på biomassa