Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Florian Schmidt

Florian Schmidt

Min forskning fokusera på utveckling av optiska metoder baserad på laserspektroskopi och innefattar tillämpningar inom förbränningsdiagnostik, medicinsk teknik och kemisk avbildning.

Verksam vid

Anknytning
Plats

Kort CV

  • 1996-1999, BSc Teknisk fysik, TU Vienna, Österrike
  • 1999-2002, MSc Fysik, Umeå universitet
  • 2002-2007, PhD Fysik, Umeå universitet
  • 2009-2012, Postdok, University of Helsinki, Finland
  • 2012-2016, Forskare, Umeå universitet
  • 2016-2019, Assistant professor, Umeå universitet
  • 2019- , Associate professor (Lektor), Umeå universitet
  • 2020-, Docent, Umeå universitet                       

Forskningsområden

Jag forskar vid gränssnittet mellan grundläggande utveckling av laserbaserade spektroskopiska tekniker och deras tillämpning inom områden som förbränning, energiteknik, medicinsk diagnostik och kemisk avbildning.

I gruppen för tillämpad laserspektroskopi utvecklar vi optiska metoder för in situ realtidsmätning av atomer och molekyler i gasformiga, flytande och fasta prover. Även känslighet, selektivitet och bra kvantifieringsförmåga är viktiga aspekter. Tekniker inkluderar laserabsorption, fotofragmentering och fototermisk spektroskopi, där vi använder ljuskällor i ett brett spektralområde, från ultraviolett till mid-infraröd.

Det finns ett ökande intresse för biomassa som förnybar, CO2-neutral energikälla. Snabb in situ-diagnostik behövs för att bättre förstå, optimera och kontrollera processer relaterade till termokemisk omvandling (förbränning och förgasning) av biomassa. Fokus ligger på detektering av huvudämnena, gastemperatur, sot och oorganiska föreningar, såsom kalium.

Andningsgasanalys har potential att revolutionera icke-invasiv medicinsk diagnostik. Fortsatt forskning behövs för att bättre förstå ursprunget av biomarkörmolekylerna och hur man på ett tillförlitligt sätt kvantifierar dem i utandningsluften. Aktuellt utforskar vi gasformiga signalmolekyler, såsom kolmonoxid, och deras roll i luftvägs- och lungsjukdomar.

Kemisk bildbehandling är ett viktigt verktyg inom livsvetenskap. Vi använder ljuskällor med hög briljans, som kvantkaskadlasrar, för att förbättra tidsupplösningen samtidigt som hög spektral- och spatial upplösning behålls. Målet är att öka analyshastigheten och möjliggöra undersökning av snabba biologiska processer och reaktioner.

Mer information

2020
Journal of Breath Research, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 14, (4)
Ghorbani, Ramin; Blomberg, Anders; Schmidt, Florian M.
2020
Breathborne biomarkers and the human volatilome, Elsevier 2020 : 221-238
Schmidt, Florian M.; Metsälä, Markus; Apolonski, Alexander; et al.
2020
Breathborne biomarkers and the human volatilome, Elsevier 2020 : 43-62
King, Julian; Mochalski, Pawel; Teschl, Gerald; et al.
2020
Optics Letters, Optical Society of America 2020, Vol. 45, (18) : 5230-5233
Thorin, Emil; Schmidt, Florian M.
2019
Journal of Breath Research, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2019, Vol. 13, (2)
Ghorbani, Ramin; Schmidt, Florian M.
2019
Optics Express, Optical Society of America 2019, Vol. 27, (13) : 17940-17953
Zhao, Gang; Hausmaninger, Thomas; Schmidt, Florian M.; et al.
2019
Optics Express, Optical Society of America 2019, Vol. 27, (21) : 29521-29533
Lu, Chuang; Vieira, Francisco Senna; Schmidt, Florian M.; et al.
2019
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (11) : 11795-11803
Sepman, Alexey; Ögren, Yngve; Qu, Zhechao; et al.
2018
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol. 205 : 213-219
Rutkowski, Lucile; Foltynowicz, Aleksandra; Schmidt, Florian M.; et al.
2018
Combustion and Flame, New York: Elsevier 2018, Vol. 188 : 488-497
Qu, Zhechao; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
2018
Combustion and Flame, Elsevier 2018, Vol. 196 : 351-363
Fatehi, Hesameddin; Schmidt, Florian M.; Bai, Xue-Song
2018
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Springer Berlin/Heidelberg 2018, Vol. 124, (8)
Henderson, Ben; Khodabakhsh, Amir; Metsälä, Markus; et al.
2018
Frontiers in Physiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Ghorbani, Ramin; Blomberg, Anders; Schmidt, Florian M.
2017
Energy & Fuels, Washington: American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (10) : 11328-11336
Ögren, Yngve; Sepman, Alexey; Qu, Zhechao; et al.
2017
Optics Express, Optical Society of America 2017, Vol. 25, (11) : 12743-12752
Ghorbani, Ramin; Schmidt, Florian M.
2017
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Springer 2017, Vol. 123, (5)
Ghorbani, Ramin; Schmidt, Florian M.
2017
Proceedings of the Combustion Institute, Elsevier 2017, Vol. 36, (3) : 4541-4548
Sepman, Alexey; Ögren, Yngve; Qu, Zhechao; et al.
2016
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 23, (8) : 8141-8159
Weidemann, Eva; Andersson, Patrik L.; Bidleman, Terry; et al.
2016
Photonics Letters of Poland, Vol. 8, (4) : 110-112
Rutkowski, Lucile; Johansson, Alexandra C.; Valiev, Damir; et al.
2016
Analytical Chemistry, Vol. 88, (7) : 3754-3760
Qu, Zhechao; Steinvall, Erik; Ghorbani, Ramin; et al.
2015
Optics Express, Vol. 23, (12) : 16492-16499
Qu, Zhechao; Ghorbani, Ramin; Valiev, Damir; et al.
2015
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Vol. 119, (1) : 45-53
Qu, Zhechao; Schmidt, Florian M.
2014
Optics Express, Vol. 22, (11) : 13889-13895
Abd Alrahman, Chadi; Khodabakhsh, Amir; Schmidt, Florian M.; et al.
2013
Journal of Breath Research, Vol. 7, (1)
Schmidt, Florian; Vaittinen, Olavi; Metsälä, Markus; et al.
2013
Current Analytical Chemistry, Vol. 9, (3) : 463-475
Vaittinen, Olavi; Schmidt, Florian M.; Metsälä, Markus; et al.
2011
Journal of Breath Research, Bristol, UK: Institute of Physics Publishing (IOPP) 2011, Vol. 5, (4)
Schmidt, Florian M.; Metsälä, Markus; Vaittinen, Olavi; et al.
2010
Journal of Breath Research, Bristol, UK: Institute of Physics Publishing (IOPP) 2010, Vol. 4, (4)
Metsälä, Markus; Schmidt, Florian M.; Skytta, Mirva; et al.
2010
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Vol. 101, (3) : 671-682
Schmidt, Florian M.; Vaittinen, O.; Metsala, M.; et al.
2010
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Springer 2010, Vol. 101, (3) : 497-509
Schmidt, Florian M.; Ma, Weiguang; Foltynowicz, Aleksandra; et al.
2009
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Vol. 26, (7) : 1384-1394
Foltynowicz, Aleksandra; Ma, Weiguang; Schmidt, Florian M; et al.
2008
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Vol. 25, (7) : 1156-1165
Foltynowicz, Aleksandra; Ma, Weiguang; Schmidt, Florian M.; et al.
2008
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Berlin / Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2008, Vol. 92, (3) : 313-326
Foltynowicz, Aleksandra; Schmidt, Florian M; Ma, Weiguang; et al.
2007
Optics Express, Vol. 15, (17) : 10822-10831
Schmidt, Florian; Foltynowicz-Matyba, Aleksandra; Ma, Weiguang; et al.
2007
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Vol. 24, (6) : 1392-1405
Schmidt, Florian M.; Foltynowicz, Aleksandra; Ma, Weiguang; et al.
2007
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Oxford: Pergamon Press 2007, Vol. 108, (2) : 220-238
Foltynowicz, Aleksandra; Schmidt, Florian M.; Gustafsson, Jörgen; et al.
2006
Applied Spectroscopy, New York: Society for applied spectroscopy 2006, Vol. 60, (11) : 1217-1240
Axner, Ove; Schmidt, Florian M.; Foltynowicz, Aleksandra; et al.
2005
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Oxford: Pergamon Press 2005, Vol. 94, (2) : 225-254
Schmidt, Florian; Foltynowicz, Aleksandra; Gustafsson, Jörgen; et al.
2004
Spectrochimica Acta Part B - Atomic Spectroscopy, Oxford: Pergamon P. 2004, Vol. 59, (1) : 67-92
Gustafsson, Jörgen; Schmidt, Florian M.; Guerra, Rui; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2020

Jag är programansvarig för Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Jag undervisar följande kurser: