"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Florian Schmidt

Min forskning fokuserar på utveckling av optiska metoder baserad på laserspektroskopi för tillämpningar inom förbränningsdiagnostik, medicinsk teknik och kemisk avbildning.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset, KB.G7, TEK.B.430, KB 7.07.17 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Kort CV

  • 1996-1999, BSc Teknisk fysik, TU Vienna, Österrike
  • 1999-2002, MSc Fysik, Umeå universitet
  • 2002-2007, PhD Fysik, Umeå universitet
  • 2009-2012, Postdok, University of Helsinki, Finland
  • 2012-2016, Forskare, Umeå universitet
  • 2016-2019, Forskarassistent (Assistant professor), Umeå universitet
  • 2019-, Lektor (Associate professor), Umeå universitet
  • 2020-, Docent, Umeå universitet
  • 2022-, Meriterad lärare, Umeå universitet
  • 2024-, Professor, Umeå universitet                       

Forskningsområden

Jag forskar vid gränssnittet mellan grundläggande utveckling av laserbaserade spektroskopiska tekniker och deras tillämpning inom områden som förbränning, energiteknik, medicinsk diagnostik och kemisk avbildning.

I gruppen för Tillämpad Optik utvecklar vi optiska metoder för in situ realtidsmätning av atomer och molekyler i gasformiga, flytande och fasta prover. Även känslighet, selektivitet och bra kvantifieringsförmåga är viktiga aspekter. Tekniker inkluderar laserabsorption, fotofragmentering och fototermisk spektroskopi, där vi använder ljuskällor i ett brett spektralområde, från ultraviolett till mid-infraröd.

Det finns ett ökande intresse för biomassa som förnybar, CO2-neutral energikälla. Snabb in situ-diagnostik behövs för att bättre förstå, optimera och kontrollera processer relaterade till termokemisk omvandling (förbränning och förgasning) av biomassa. Fokus ligger på detektering av huvudämnena, gastemperatur, sot och oorganiska föreningar, såsom kalium.

Andningsgasanalys har potential att revolutionera icke-invasiv medicinsk diagnostik. Fortsatt forskning behövs för att bättre förstå ursprunget av biomarkörmolekylerna och hur man på ett tillförlitligt sätt kvantifierar dem i utandningsluften. Aktuellt utforskar vi gasformiga signalmolekyler, såsom kolmonoxid, och deras roll i luftvägs- och lungsjukdomar.

Kemisk bildbehandling är ett viktigt verktyg inom livsvetenskap. Vi använder ljuskällor med hög briljans, som kvantkaskadlasrar, för att förbättra tidsupplösningen samtidigt som hög spektral- och spatial upplösning behålls. Målet är att öka analyshastigheten och möjliggöra undersökning av snabba biologiska processer och reaktioner.

Mer information

Advanced chemical microscopy for life science and translational medicine 2023
Maia Paiva, Eduardo; Schmidt, Florian
Energy & Fuels, Vol. 37, (2) : 1116-1130
Mousavi, Seyed Morteza; Thorin, Emil; Schmidt, Florian; et al.
Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 95, (2) : 1140-1148
Thorin, Emil; Maia Paiva, Eduardo; Schmidt, Florian
Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 94, (41) : 14242-14250
Maia Paiva, Eduardo; Schmidt, Florian
Proceedings of the Combustion Institute
Thorin, Emil; Sepman, Alexey; Ögren, Yngve; et al.
Proceedings of the 28th International Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment
Thorin, Emil; Maia Paiva, Eduardo; Broström, Markus; et al.
Proceedings of the 28th International Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment
Thorin, Emil; Alexey, Sepman; Broström, Markus; et al.
Combustion and Flame, Elsevier 2022, Vol. 237
Sepman, Alexey; Thorin, Emil; Ögren, Yngve; et al.
Optics Express, The Optical Society 2021, Vol. 29, (26)
Thorin, Emil; Zhang, Kun; Valiev, Damir; et al.
Applied Sciences, MDPI 2021, Vol. 11, (19)
Qu, Zhechao; Fatehi, Hesameddin; Schmidt, Florian
Journal of Breath Research, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 14, (4)
Ghorbani, Ramin; Blomberg, Anders; Schmidt, Florian M.
Breathborne biomarkers and the human volatilome, Elsevier 2020 : 43-62
King, Julian; Mochalski, Pawel; Teschl, Gerald; et al.
Breathborne biomarkers and the human volatilome, Elsevier 2020 : 221-238
Schmidt, Florian M.; Metsälä, Markus; Apolonski, Alexander; et al.
Optics Letters, Optical Society of America 2020, Vol. 45, (18) : 5230-5233
Thorin, Emil; Schmidt, Florian M.
2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference
Vieira, Francisco Senna; Lu, Chuang; Schmidt, Florian; et al.
2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference (CLEO/EUROPE-EQEC)
Vieira, Francisco Senna; Lu, Chuang; Schmidt, Florian M.; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (11) : 11795-11803
Sepman, Alexey; Ögren, Yngve; Qu, Zhechao; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2019, Vol. 27, (21) : 29521-29533
Lu, Chuang; Vieira, Francisco Senna; Schmidt, Florian M.; et al.
Conference on Lasers and Electro-Optics
Lu, Chuang; Vieira, Francisco Senna; Schmidt, Florian M.; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2019, Vol. 27, (13) : 17940-17953
Zhao, Gang; Hausmaninger, Thomas; Schmidt, Florian M.; et al.
Journal of Breath Research, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2019, Vol. 13, (2)
Ghorbani, Ramin; Schmidt, Florian M.
Optics InfoBase Conference Papers
Rutkowski, Lucile; Johansson, Alexandra C.; Khodabakhsh, Amir; et al.
Combustion and Flame, Elsevier 2018, Vol. 196 : 351-363
Fatehi, Hesameddin; Schmidt, Florian M.; Bai, Xue-Song
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Springer Berlin/Heidelberg 2018, Vol. 124, (8)
Henderson, Ben; Khodabakhsh, Amir; Metsälä, Markus; et al.
Frontiers in Physiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Ghorbani, Ramin; Blomberg, Anders; Schmidt, Florian M.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol. 205 : 213-219
Rutkowski, Lucile; Foltynowicz, Aleksandra; Schmidt, Florian M.; et al.
Combustion and Flame, New York: Elsevier 2018, Vol. 188 : 488-497
Qu, Zhechao; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
2017 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC)
Rutkowski, Lucile; Johansson, Alexandra C.; Khodabakhsh, Amir; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, Vol. 254
Boman, Christoffer; Öhman, Marcus; Broström, Markus; et al.
Nordic Flame Days 2017, 10-11 October, Stockholm
Qu, Zhechao; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
8th International Conference on Applied Energy (ICAE2016), Elsevier 2017 : 4648-4654
Fatehi, Hesameddin; Qu, Zhechao; Schmidt, Florian M.; et al.
Energy & Fuels, Washington: American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (10) : 11328-11336
Ögren, Yngve; Sepman, Alexey; Qu, Zhechao; et al.
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Springer 2017, Vol. 123, (5)
Ghorbani, Ramin; Schmidt, Florian M.
Optics Express, Optical Society of America 2017, Vol. 25, (11) : 12743-12752
Ghorbani, Ramin; Schmidt, Florian M.
Proceedings of the Combustion Institute, Elsevier 2017, Vol. 36, (3) : 4541-4548
Sepman, Alexey; Ögren, Yngve; Qu, Zhechao; et al.
Optics InfoBase Conference Papers
Rutkowski, Lucile; Khodabakhsh, Amir; Johansson, Alexandra C.; et al.
Proceedings Conference on Lasers and Electro-Optics
Rutkowski, Lucile; Khodabakhsh, Amir; Johansson, Alexandra C.; et al.
Photonics Letters of Poland, Vol. 8, (4) : 110-112
Rutkowski, Lucile; Johansson, Alexandra C.; Valiev, Damir; et al.
22nd International Conference of Impacts of Fuel Quality on Power Production, Prague, Czech Republic, September 19-23, 2016
Qu, Zhechao; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
36th International Symposium on Combustion, Seoul, Korea, July 31 - August 5, 2016
Valiev, Damir; Qu, Zhechao; Steinvall, Erik; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 23, (8) : 8141-8159
Weidemann, Eva; Andersson, Patrik L.; Bidleman, Terry; et al.
Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 88, (7) : 3754-3760
Qu, Zhechao; Steinvall, Erik; Ghorbani, Ramin; et al.
2015 CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS (CLEO)
Khodabakhsh, Amir; Qu, Zhechao; Abd Alrahman, Chadi; et al.
Optics Express, Vol. 23, (12) : 16492-16499
Qu, Zhechao; Ghorbani, Ramin; Valiev, Damir; et al.
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Vol. 119, (1) : 45-53
Qu, Zhechao; Schmidt, Florian M.
Fourier Transform Spectroscopy, OSA - The Optical Society 2014 : 3-
Khodabakhsh, Amir; Rutkowski, Lucile; Johansson, Alexandra C.; et al.
Field Laser Applications in Industry and Research, May 5-9, 2014, Florence, Italy
Qu, Zhechao; Schmidt, Florian M.
Field Laser Applications in Industry and Research, Florence, Italy, May 5-9, 2014
Qu, Zhechao; Schmidt, Florian M.
OSA Meeting: Light, Energy and the Environment Congress, December 1-6, 2014, Canberra, Australia
Qu, Zhechao; Schmidt, Florian M.
Spectrochimica Acta Part B - Atomic Spectroscopy, Elsevier 2003, Vol. 58, (11) : 1997-2014
Axner, Ove; Gustafsson, Jörgen; Schmidt, Florian M.; et al.

Programansvarig för Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Examens- och projektarbeten

Jag handleder gärna både kandidat- och magisteruppsatser inom tillämpad laserspektroskopi. Ett brett urval av ämnen finns tillgängliga. Kontakta mig gärna via e-post eller telefon, om du är intresserad.

Jag undervisar följande kurser: