"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-27

Nya metoder effektiviserar läkemedelsutveckling

NYHET Allt mer pengar satsas på läkemedelsutveckling, ändå når allt färre läkemedel marknaden. Ing-Marie Olsson, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling två metoder för att framställa nya läkemedel på ett billigare och snabbare sätt.

Nya tekniker har gjort det möjligt för läkemedelsindustrin att producera och testa allt fler kemiska föreningar varje år. För att utvecklingen av läkemedel ska bli mer effektiv är det viktigt att man på ett tidigt stadium är säker på att rätt föreningar testas. Dessutom måste det finnas pålitliga system för att utvärdera föreningarna. På så sätt kan antalet försök minimeras, samtidigt som det går att få reda på så mycket som möjligt om föreningarna. Det här arbetssättet kallas för experimentell försöksplanering och är ett erkänt effektivt verktyg.

Ing-Marie Olsson presenterar i sin avhandling två metoder för experimentell försöksplanering som är speciellt anpassade till läkemedelsforskning på ett tidigt stadium. Den ena metoden ger bättre möjligheter för att förbättra de biologiska utvärderingssystemen som används för att testa kemiska föreningars biologiska aktivitet så att processen både blir snabbare och mindre arbetskrävande. Med den andra metoden går det att välja föreningar från stora databaser bl.a. utifrån användarens speciella behov. Metoderna kan användas separat eller i kombination i olika steg av läkemedelsutvecklingen för att optimera informationsvinsten.

Lördagen den 4 mars försvarar Ing-Marie Olsson, kemiska institutionen, avdelningen för organisk kemi, forskargruppen för kemometri, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Experimental Designs at the Crossroads of Drug Discovery. Svensk Titel: Experimentell försöksplanering vid läkemedelsutvecklingens vetenskapliga vägkorsningar. Disputationen äger rum klockan 10:00 i sal KB3B1 i KBC-huset. Fakultetsopponent är docent Bo Nordén, AstraZeneca R&D, Lund, Sverige.

Ing-Marie Olsson är född och uppvuxen i Arvika.

För ytterligare information, kontakta: Ing-Marie Olsson, kemiska institutionen Telefon: 090-786 71 02
E-post: Ing-Marie.Olsson@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman