"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-14 Uppdaterad: 2023-01-25, 13:05

Nya miljoner från Cancerfonden till forskning i Umeå

NYHET Forskning vid Umeå universitet får 66 miljoner kronor i tillskott av totalt 900 miljoner vid Cancerfondens hösttilldelning.

Text: Ola Nilsson
 • Francesca Aguilo, Molekylärbiologi, projektet RNA modifications in breast cancer and metastasis får 3 000 000 kr för perioden 2023-01-01 - 2025-12-31.

 • Henrik Antti, Kemiska institutionen, 3 000 000 till Metabolomics and chemometric bioinformatics in the study of cancer, 3 000 000 kr 2023-01-01 2025-12-31.

 • Niklas Arnberg, Klinisk mikrobiologi, 3 000 000 till Adenovirus entry mechanisms: Implications for selection, design, and development of
  carcinoma-targeting vectors, 2023-01-01 2025-12-31.

 • Anna Arnqvist, Medicinsk kemi och biofysik, Helicobacter pylori - Molecular mechanisms for persistent infection, inflammation and
  development of gastric cancer, 1 200 000 kr 2023-01-01 2024-12-31.

 • Anders Bergh, Medicinsk biovetenskap, The tint concept – a key to improved early diagnosis and therapy for potentially lethal prostate cancer, 6 750 000 kr 2023-01-01 2025-12-31.

 • Andrei Chabes, Medicinsk kemi och biofysik, Treatment of cancers by altering dNTP pools, 5 250 000 kr 2023-01-01 2025-12-31.

 • Robin Fåhraeus, Medicinsk biovetenskap, MDM2 as a link between the p53 and the c-Myc pathways, 3 000 000 kr 2023-01-01 2025-12-31.

 • Claudia Lampic, Institutionen för psykologi, Fex-Can Young Adult (YA), Fertility and sexuality following cancer in young adulthood, 3 750 000 kr 2023-01-01 2025-12-31.

 • Tommy Löfstedt, Institutionen för datavetenskap, Ett steg mot användning av data på populationsnivå för att förbättra automatiserad
  strålbehandling, 2 400 000 kr 2023-01-01 2025-12-31.

 • Nasim Sabouri, Medicinsk kemi och biofysik, G-quadruplex DNA structures – potential therapeutic targets in cancer therapy, 3 000 000 kr 2023-01-01 2025-12-31.

 • Yuri Schwartz Umeå universitet Molekylärbiologi, Epigenetic control of developmental and cancer-related genes by the Polycomb system, 2 400 000 kr 2023-01-01 2025-12-31.

 • Malin Sund, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Tidig detektion och förbättrad diagnostik av bukspottkörtelcancer, 3 000 000 kr 2023-01-01 2025-12-31.

 • Paulina Wanrooij, Medicinsk kemi och biofysik, Mitochondrial DNA release into the cytosol as a strategy to combat cancer, 2 400 000 kr 2023-01-01 2025-12-31.

 • Florentin Späth, Strålningsvetenskaper, Biomarkörer för monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) och multipelt myelom. 2 år o 2 mån 2023-01-01 2024-12-31.

 • Jonas Andersson, Strålningsvetenskaper, Emerging CT technology for advancing proton therapy, 8 000 000 kr 2023-01-01 2026-12-31.

 • Camilla Thellenberg Karlsson, Strålningsvetenskaper, SFUO-SPC Prostate cancer radiation in salvage and early metastatic setting, 15 000 000 kr 2023-01-01 2027-12-31.

 • Kjell Bergfeldt, Strålningsvetenskaper, Planeringsgrupp för stöd till forskning och utveckling av svensk strålbehandling, 300 000 kr 2023-01-01 2025-12-31.

Umeå universitet placerar sig med detta på en femte plats bland Sveriges lärosäten, med en andel 8,5 procent av den totala tilldelningen. Det är en ökning med 5,7 procentenheter jämfört med 2021 års tilldelning då Umeå
universitets beviljades 19 miljoner kronor motsvarande 2,7 procent. I Cancerfondens särskilda satsning på projekt inom strålningsvetenskaper fick Umeåforskare två av totalt sju anslag, på åtta respektive 15 miljoner kronor. 

Till nyhet på Cancerfonden.se

Kontakt