"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-09

Nya miljoner från Cancerfonden till Umeåforskare

NYHET Cancerforskare vid Umeå universitets medicinska fakultet har beviljas totalt 16 350 000 kronor i forskningsanslag från Cancerfonden.

Cancerfondens forskningsnämnd har i beslutet beviljat anslag för totalt sju forskare vid medicinska fakulteten, som får forskningsstödet årsvis för perioden 2016-2018. Av Cancerfondens totalt 383 miljoner kronor i forskningsbidrag för treårsperioden går 21,4 miljoner kronor till Umeåforskare.

Följande forskare vid medicinska fakulteten beviljas forskningsanslag (för 2016-2018):

  • Niklas Arnberg får 1 500 000 kronor – Utveckling av onkolytiska virusvektorer för behandling av lung- och hjärncancer
  • Anna Arnqvist får 1 800 000 kronor – Helicobacter pylori: Molekylära mekanismer som gynnar ihärdig infektion och utveckling av magcancer
  • Thomas Grundström får 3 000 000 kronor – Kontroll av mutagenessystemet
  • Beatrice Melin får 3 750 000 kronor – Molekylärepidemiologiska studier av hjärntumörer
  • Lucia Mincheva-Nilsson får 1 500 000 kronor – Exosom-medierade immunosuppressiva mekanismer vid cancer och graviditet: fokus på ovarialcancer- och pacenta-deriverade exosomer
  • Anders Widmark får 3 000 000 kronor – Lokaliserad Prostata Cancer (LPC)- Strålningens Effektivitet, Biverkningar och Livskvalitet. samt Prostata Cancer Metastaser - Etablering, tillväxt och prediktion av skelettmetastaser vid prostata cancer
  • Björn Zackrisson får 1 800 000 kronor – Multimodal effektmonitorering av strålbehandling vid skivepitelcancer - en förutsättning för personligt anpassad strålbehandling

Redaktör: Daniel Harju