"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-19

Nya möjligheter att motverka lungcancercellers resistens mot cellgift

NYHET Den resistens mot cellgiftet cisplatin, som ofta utvecklas vid behandling av lungcancer, kan motverkas genom att påverka de signalvägar som reglerar hur cellgiftet orsakar celldöd hos tumörcellerna. Cisplatinresistens kan också motverkas genom att hämma en speciell receptor (Gb3) som ofta utvecklas på tumörcellernas yta vid cisplatinresistens. Detta visar Andreas Tyler vid Umeå universitet i en aktuell doktorsavhandling.

– Utveckling av resistens mot cellgiftet cisplatin är ett stort problem vid behandling av patienter med lungcancer och malignt pleuralt mesoteliom, en tumörform som oftast orsakas av exponering för asbest, säger Andreas Tyler.

Den finns flera mekanismer bakom resistensutvecklingen. Cancerceller kan till exempel blockera upptaget av cisplatin, pumpa ut cisplatin ur cellen eller ändra uttrycket av speciella signalproteiner så att cancercellerna motverkar sin egen celldöd. De resistenta cancercellerna kan också sprida cisplatinresistens genom att skicka ut små membranblåsor, så kallade exosomer, som kan tas upp av andra cancerceller och överföra egenskaper från ursprungscellerna.

Andreas Tyler

Tillsammans med forskarkollegor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap har Andreas Tyler i cellförsök skapat och studerat cisplatinresistenta celler genom att utsätta lungcancer- och mesoteliom-celler för cisplatin. Genom att påverka så kallade Bcl-2 och IAP proteiner, som båda reglerar apoptos (en typ av reglerad celldöd), har forskarna visat att man kan öka den celldödande effekten av cisplatin i resistenta celler. Globotriaosylceramid (Gb3) är en receptor på cellytan som uttrycks vid cisplatinresistens. Forskarna har, genom att minska produktionen av receptorn, lyckats göra så att cisplatinresistenta tumörceller återfår känsligheten för cellgiftet.

– Vi visar att man kan motverka cisplatinresistens hos cancerceller genom att rikta in sig på Gb3-receptorer och IAP- samt Bcl-2-proteiner. Men vi har också upptäckt att exosomer orsakar förändringar i tumörceller som kan leda till cisplatinresistens. Sammantaget kan dessa resultat förhoppningsvis leda till nya och förbättrade behandlingsmetoder i framtiden, säger Andreas Tyler.

Andreas Tyler är född och uppvuxen i Halmstad. Efter att ha fullgjort det biomedicinsk analytiker-programmet i Umeå, påbörjade han sina doktorandstudier på Institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi vid medicinska fakulteten.

Läs en digital publicering av avhandlingen

Om disputationen:

Måndagen den 23 Maj försvarar Andreas Tyler, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Enheten för klinisk kemi, sin avhandling med titeln: Gb3 och apoptos-relaterade proteiner som måltavla för att bryta cisplatinresistens (Engelsk titel: Targeting Gb3 and apoptosis-related proteins to overcome cisplatin resistance). Opponent: Docent Simon Ekman, Institutionen för onko-patologi, Karolinska institutet, Stockholm. Huvudhandledare: Professor Kjell Grankvist.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i föreläsningssalen E04, By 6E, Nod R, Norrlands universitetssjukhus (NUS), Umeå.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Tyler, Institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, Umeå universitetTelefon: 070-492 1325
E-post: andreas.tyler@medbio.umu.se

Bildtext: Cisplatinresistenta Malignt Pleuralt Mesoteliom-celler med Gb3 (grönt) på cellytan.

Redaktör: Daniel Harju