"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-23

Nya molekylära verktyg för att studera bildandet av proteinfibrer

NYHET Kemisten Magnus Sellstedt har identifierat små organiska molekyler som påverkar hopklumpningen av amyloida proteiner (proteiner som kan bilda proteinfibrer). Dessa molekyler kan bli värdefulla forskningsverktyg och bidra till bättre förståelse för biologiskt komplicerade processer. Avhandlingen läggs fram vid Umeå universitet fredagen den 27 april.

Proteiner är den huvudsakliga byggstenen i levande organismer. De uppvisar en oerhörd variation i sin uppbyggnad och är inblandade i livets alla biokemiska processer. Vissa proteiner kan bilda proteinfibrer, och genom att identifiera molekyler som påverkar proteiners bildning av proteinfibrer går det att få ledtrådar till hur denna process går till.

Amyloida proteiner är inblandade i ett flertal olika sjukdomsförlopp, till exempel Alzheimer och Parkinsons sjukdom. Även vissa bakterier bildar ett slags amyloida fibrer, curli, som de använder för att fästa vid ytor och bilda antibiotikaresistenta kolonier.

Magnus Sellstedt har i sin avhandling utvecklat metoder för att göra ett flertal olika klasser av molekyler baserade på så kallade 2-pyridoner på ett effektivt sätt. Han har utgått från en grupp molekyler som har intressanta biologiska egenskaper och har syntetiserat ett ”bibliotek” av föreningar med systematiska skillnader jämfört med de ursprungliga molekylerna. Detta är ett sätt man ofta arbetar på som medicinsk kemist.

En del av molekylerna har visat sig påverka hopklumpningen av amyloida proteiner – det vill säga hur proteinerna slås ihop och bildar fiberstrukturer.

Små skillnader i de nya molekylernas struktur visade sig ha stor inverkan på bildandet av proteinfibrerna. En slags molekyl påskyndade kraftigt fiberbildningen av det Parkinson-associerade proteinet alfa-synuclein medan andra mycket snarlika molekyler gjorde att fiberbildningen avstannade. Samma molekyler minskar också bildandet av bakteriefibrerna.

– De nya molekylerna kan bli användbara verktyg för att studera hur amyloida proteiner bildar fibrer. Det är en process som i dag är dåligt klarlagd, säger Magnus Sellstedt.

Magnus Sellstedt är uppväxt i Sundsvall. Han har läst kemistprogrammet vid Umeå universitet och började sedan som doktorand på kemiska institutionen.

Fakta om disputationen:

Fredagen den 27 april försvarar Magnus Sellstedt, kemiska institutionen, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln ”Development of 2-Pyridone–Based Central Fragments – Affecting the Aggregation of Amyloid Proteins”. Svensk titel: ”Utveckling av 2-Pyridonbaserade centralfragment – påverkan på amyloida proteiners aggregering”. Disputationen äger rum klockan 10:00 i sal KB3B1, KBC, Umeå Universitet.
Fakultetsopponent är professor Petri Pihko, Department of Chemistry, University of Jyväskylä, Finland.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-53705

För mer information, kontakta:

Magnus Sellstedt, Kemiska Institutionen, Umeå Universitet Telefon: 090-786 93 29
E-post: magnus.sellstedt@chem.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh