"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-16

Nya oskaftade axelproteser är lika hållbara

NYHET Relativt nya oskaftade axelproteser fungerar lika bra som skaftade proteser om benkvalitén är god och kan komma att bli standard inom axelproteskirurgi. I en uppföljningsstudie har forskare i Sundsvall utvärderat oskaftade axelproteser, som när de började användas 2007 väckte frågor kring benstabilitet. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Axelproteskirurgi har utvecklats snabbt de senaste decennierna. En ny avhandling har utvärderat hållbarheten och benstabiliteten hos så kallade TESS-proteser, ett relativt nytt oskaftat axelprotessystem där endast ledkulan ersätts, vilket innebär ett mindre ingrepp i benet. TESS-proteser introducerades i Frankrike 2004 och Sundsvalls sjukhus var 2007 bland de första i landet att börja använda dem.

– I början fanns en viss oro om TESS-proteserna var lika stabila och hållbara som de skaftade. Vi har jämfört patienter som fått skaftade axelproteser med dem som fått oskaftade proteser och kunnat visa att de två systemen är likvärdiga hos patienter med god benkvalité. I en annan studie har vi dessutom kunnat konstatera att TESS-proteser kan hjälpa till att återställa axelanatomin, säger Bakir Kadum, doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, och författare av avhandlingen.

Avhandlingen har som första studie också utvärderat hur väl TESS-proteser underlättar återställning av axelanatomin. Resultaten visar att oskaftade proteser kan vara till hjälp för att återställa axelanatomin och nu inleds vidare forskning för att undersöka vad detta innebär för patienter.

Den största fördelen med TESS-proteser är att de i jämförelse med skaftade proteser leder till mindre benförlust när de sätts in och är dessutom lättare att bytas ut.

Utöver sina doktorandstudier så arbetar Bakir Kadum som kirurg på ortopedkliniken på Sundsvalls sjukhus.

Läs en digital publicering av avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:

Bakir KadumDoktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitetTelefon: 076-231 6196
E-post: bakir.kadum@lvn.se

Om disputationen:

Fredagen den 20 november försvarar Bakir Kadum, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, sin avhandling med titeln: Axelproteskirurgi: Kliniska och radiologiska studier om positionering och fixering av proteskomponenter. (Engelsk titel: Total shoulder arthroplasty: Clinical and radiological studies on the implant positioning and fixation.) Opponent: Professor Lars Adolfsson, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, Linköping. Huvudhandledare: Göran Sjödén
Disputationen äger rum kl. 09.00 i aulan, Sundsvall sjukhus

Redaktör: Daniel Harju