"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-14

Nya pengar ger mer forskning mot cancer

NYHET Cancerforskningen vid Umeå universitet får ett rejält tillskott från Cancerfonden. I år har fonden beslutat att ge totalt 31 miljoner kronor till tio projekt i Umeå.

Text: Ola Nilsson

Umeå universitet placerar sig därmed på femte plats i årets tilldelning , efter Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Två projekt i Umeå får dessutom utökat stöd, som är Cancerfondens anslagsutdelning för extra resurskrävande projekt. Totalt fördelar Cancerfonden i år 770 miljoner kronor till forskning vid landets lärosäten. 

Projekt i Umeå som får anslag

  • Anders Bergh, Institutionen för medicinsk biovetenskap. Förbättrad tidig diagnos och behandling för potentiellt dödlig prostatacancer. Projektanslag och utökat anslag i tre år om totalt 12,75 miljoner kronor.

  • Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Behandling av cancer genom utvärdering av mutationsfrekvenser. Projektanslag tre år om totalt 5,25 miljoner kronor. Samt utökat stöd i tre år om totalt 4,5 miljoner kronor för Behandling av SAMHD1-bristcancer med deoxiribonukleosider.

  • Henrik Antti, Kemiska institutionen. Metbolomik och kemometrisk bioinformatik för studier av cancer. Projektanslag i tre år om totalt 3 miljoner kronor.

  • Tor Ny, Institutionen för medicinsk kemi. Lokala justeringar av plasminogennivåer som en strategi för att förebygga och behandla strålningsinducerade biverkningar. Projektanslag 600 000 kronor.

  • Nasim Sabouri, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. G-quadruplex DNA-strukturer i cancer och cancerterapeutika. Projektanslag i tre år om totalt 2,4 miljoner kronor.

  • Yuri Schwartz, Institutionen för molekylärbiologi. Inriktning på epigenetisk polycomb-tryck mot gener och dess betydelse för cancer. Projektanslag i tre år om totalt 2,4 miljoner kronor.

  • Malin Sund, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Tidig upptäckt och förutsägelse om resultat vid behandling av bukspottskörtelcancer. Projektanslag i tre år om totalt 3 miljoner kronor.

  • Wanrooij, Paulina Hannele, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Kontrollstationsmekanismer som skyddar mitokondriellt genom samt deras roll i utveckling av cancer. Projektanslag i tre år om totalt 2,4 miljoner kronor.
  • Francesca Aguilo, Wallenbergs centrum för molekylär medicin. Adenosinmetylering - en epitranscriptomisk signatur vid brösttumörigenes och metastaser. Projektstöd i tre år om totalt 2,4 miljoner kronor.
  • Robin Fåhraeus, Robin, Institutionen för medicinsk biovetenskap. MDM2:s omkopplare mellan onkogen och tumörnedtryckande aktivitet. Projektstöd i tre år om totalt 3 miljoner kronor.

Kontakt