"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-08

Nya perspektiv på språkundervisning diskuteras vid internationell konferens

NYHET Forskning om undervisning i och inlärning av andra- och främmandespråk behandlas vid den internationella konferensen Identity and Power in the Language Classroom som lärarutbildare i moderna språk och svenska som andraspråk arrangerar vid Umeå universitet den 11–12 juni 2007.

Forskningen har hittills huvudsakligen koncentrerat sig på utvecklingen av språkfärdigheter. De senaste åren har dock, genom influenser från antropologisk, sociologisk och kulturteoretisk forskning, perspektiven vidgats till att även omfatta frågor rörande till exempel identitet och makt.

Ett trettiotal forskare från Frankrike, Tyskland, Italien, Slovenien, Storbritannien, Puerto Rico, Finland och Sverige kommer att delta och presentera forskningsrön kring ämnen som språkväxling i flerspråkiga klassrum, elevers möjligheter att uttrycka sin identitet i språkklassrummet, lärarens roll i ”maktspelet”, språkvarianters olika status i undervisningssituationer och liknande.

Två inbjudna talare håller föreläsningar: professor Claudia Finkbeiner från Kassel talar om Empowering Students in the Language Classroom: Identity, Language and Culture och professor Christine Helot från Strasbourg om Becoming an empowering Educator: a critical Approach to the Relationship between Language, Power and Identity.

Konferensen är av intresse för forskare men även lärare, inte minst dem som arbetar med flerspråkiga klasser. Intresserade lärare är välkomna att utan avgift lyssna på enstaka föreläsningar eller presentationer.

Ytterligare information lämnas av Ingela Valfridsson (tel 090-786 62 39) eller Anita Malmqvist (090-786 96 22).
E-postadress: iplc@tyska.umu.se.

Redaktör: Lars Erik Öhlund