"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-01 Uppdaterad: 2023-03-22, 13:17

Nya postdoktorer på CEDAR

NYHET Under hösten 2018 har fyra nya postdoktorer påbörjat sina tjänster på CEDAR.

En av de nya postdoktorerna är Tora Dunås.Hon disputerade vid institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet, med en avhandling som behandlade  metodutveckling och analys av MR-bilder av hjärnan, med fokus på blodflöde och stroke. I sitt postdoktorprojekt ska hon studera den åldrande hjärnan. Syftet är att utarbeta en metod, som med hjälp av hjärnavbildning ska kunna förutsäga en persons ålder, samt studera hur skillnaden mellan denna "hjärnålder" och den riktiga åldern hänger ihop med fysisk och kognitiv kapacitet och se om detta går att påverka med träning.

Johan Junkka disputerade 2018 med en avhandling i historisk demografi om den svenska fertilitetstransitionen, barnbegränskning och sociala nätverk. I sitt postdoktorprojekt "Social capital, neighbourhoods and mortality. The role of social networks for differences in mortality in Sweden, 1749-1950", kommer Johan att fortsätta studera relationen mellan sociala nätverk. I detta projekt är däremot nedgången i dödlighet i fokus i Sverige. Syftet är att undersöka om människors hälsa påverkades av vilka grannar de hade och vilka social rörelser de tillhörde, med målet att ge en ökad förståelse för hur sociala skillnader i dödlighet skapas och förändras samt visa hur dödligheten sjönk över tid.

Petra Sandberg innehar en postdoktortjänst i kognitiv neurovetenskap och arbetar i nära samarbete med UFBI och professor CJ Boraxbekk samt hans forskargurpp. Hon disputerade 2014 med en avhandling i psykologi där hon undersökte korttids- och långtidseffekter av olika metoder för att träna människors minne och exekutiva funktioner hos unga och äldre vuxna.

Den fjärde nya medarbetaren vid CEDAR heter Frida Olsson Skog och innehar en anställning som postdoktor i befolkningsstudier med genusriktning. Denna tjänst är samfinansierad med UCGS. Frida disputerade 2016 vid sociologiska institutionen, Umeå universitet med avhandlingen The impact of family composition on adult earnings.