"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-31

Nya publikationer om ekologisk restaurering

NYHET Ekologisk restaurering är idag ett flitigt använt begrepp i internationella naturvårdsdebatten, och Sverige, liksom andra länder, har åtagit sig att öka sina insatser för att förbättra tillståndet i olika ekosystem och återskapa livskraftiga naturmiljöer

I tre nya publikationer inom forskningsprojektet Restore (www.restore-project.org) analyserar statsvetare hur detta begrepp formuleras i olika policyprocesser, och diskuterar hur värderingar och intressen spelar roll i den aktuella naturvårdspolitiken. Analysen visar bl a att ekologisk restaurering har kommit in på den svenska politiska agendan men framstår fortsatt som ett relativt vagt begrepp med otydliga målsättningar för hur stora insatser som krävs.

  • Zachrisson, A. och K. Eckerberg. Defining Ecological Restoration Policy in Sweden. Kapitel i Hill, M. (red) Studying Public Policy, The Policy Press, University of Bristol, 2014, s.149-166.
  • Baker, S., Eckerberg, K. och A. Zachrisson. Political Science and Ecological Restoration, Environmental Politics, 2013, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09644016.2013.835201
  • Baker, S. och K. Eckerberg. A Policy Perspective on Ecological Restoration, special issue on Ecological Restoration in the Northern Region, Ecology and Society 18 (2): 17. [online] http://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss2/art17/

Redaktör: Katarina Eckerberg