"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-01

Nya regler för att stävja fusk på Högskoleprovet

NYHET Den som fuskar på Högskoleprovet riskerar nu böter eller fängelsestraff – i upp till sex månader. Detta gäller sedan den 31:a augusti 2016. Då förnyades föreskriften för Högskoleprovet av Universitets- och högskolerådet, UHR. Den som gör provet måste försäkra, på heder och samvete, att inte använda otillåtna hjälpmedel ”eller på annat sätt vilseleda vid högskoleprov”. Fusk blir alltså straffbart redan vid årets Högskoleprov den 29:e oktober.

Det är inte enbart föreskriften för Högskoleprovet som ändrats. I början av augusti i år ändrades även Högskoleförordningen. Här anges nu att den som fuskar på Högskoleprovet ska stängas av från deltagande i provet under två år. En annan ändring i Höskoleförordningen har inneburit att Universtiets- och högskolerådet givits större möjligheter att utfärda föreskrifter kring provet, vilken i sin tur möjliggjorde föreskriften om heder och samvete.

– Det är bra att regeringen och UHR som ansvarig myndighet visar att de tar fusket på allvar, men det återstår att se vilka effekter det får, säger Per-Erik Lyrén, lektor i beteendevetenskapliga mätningar och projektledare för konstruktionen av Högskoleprovet, vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Han menar att båda åtgärderna kan vara kraftfulla och att föreskriften om heder och samvete förmodligen blir rätt oproblematisk, men att avstängningsstraffet kan få oönskade effekter.
– Brott mot föreskriften om heder och samvete kan leda till polisanmälan vilket innebär att saken prövas rättsligt, men ett beslut om avstängning kan inte överklagas. Därför finns en risk att UHR kommer att vara mycket återhållsamma när det gäller beslut om avstängning, vilket också riskerar att påverka besluten om att ogiltigförklara fuskares resultat, befarar Per-Erik Lyrén.

Eftersom ändringarna i förordningen och föreskrifterna trädde ikraft under augusti 2016 tillämpas reglerna för första gången när är provet ges den 29:e oktober i år. 

UHR:s pressmeddelande: "Hårdare regler mot fusk med högskoleprovet"