Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 jun, 2018

Nya riktlinjer för lika vård av mycket tidigt födda barn

NYHET Från enheten för pediatrik har Magnus Domellöf, Stellan Håkansson och Aijaz Farooqi medverkat till att utforma nya nationella riktlinjer för vård av extremt prematurfödda barn, baserade på våra och andras forskningsresultat. Omkring 30-40 barn föds varje år i Sverige mellan vecka 22 plus 0 dygn och vecka 23 plus 6 dygn. Det är behandlingen av dessa barn och deras mammor som de nya riktlinjerna gäller.

Det är föreningarna för neonatalläkarna, förlossningsläkarna samt de medicinskt ansvariga för neonatalvård och förlossningsvård på alla landets universitetssjukhus som står bakom riktlinjerna. Tillsammans är de övertygade om att detta kommer att innebära mer jämlik vård för de allra minsta barnen.

Bland annat handlar det om när riskmammor ska remitteras till specialistcentrum och när hjärtlungräddning ska sättas in på de nyfödda. I riktlinjerna står det även att en neonatolog ska vara närvarande vid samtliga förlossningar från graviditetsvecka 22.

Dagens EkoDagens MedicinSvenska Neonatalföreningen