"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2003-10-02

Nya rön i Cell från Umeåforskare: Hur bakterier sprider sina giftproteiner

NYHET Två forskargrupper vid Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet, publicerar i det aktuella numret av tidskriften Cell nya rön om hur giftproteiner kan aktiveras och exporteras från bakterier.

Grupperna leds av Sun Nyunt Wai, som är forskarassistent i medicinsk biologi och huvudförfattare till artikeln, och professor Bernt Eric Uhlin.

Rönen i Cell visar en ny mekanism för hur ett giftämne (toxin) aktiveras när det frisläpps i små avknoppade blåsor (vesiklar) som bildas av bakteriernas yttre membran. Toxinet produceras i en inaktiv form i bakterierna och ansamlas innanför det yttre membranet. När blåsorna snörs av och lossnar från bakteriecellerna följer toxinet med och ändrar då sin struktur till ett aktivt proteinkomplex som kan ta hål på värdcellers membran hos däggdjur/människor och därigenom leda till celldöd.

Grupperna i Umeå har visat att toxinet exporteras på detta sätt hos både sjukdomsframkallande kolibakterier (Escherichia coli) och hos de Salmonella-bakterier som orsakar tyfoidfeber.

Forskningsarbetet har bedrivits vid Institutionen för Molekylärbiologi och skett i samarbete med forskare vid Kyushu University, Japan (Akemi Takade och Yoshimitsu Mizunoe), och Karolinska Institutet, Stockholm (Tomas Söderblom och Agneta Richter-Dahlfors). Övriga medförfattare till artikeln från Umeå är Barbro Lindmark, Marie Westermark, Jan Oscarsson och Jana Jass.

Sun Nyunt Wai kommer ursprungligen från Myanmar (tidigare Burma), där hon var verksam som läkare, men det var som forskare vid Kyushu University i Japan hon gjorde den ursprungliga upptäckten att toxinmolekyler från bakterier kan vara associerade med små avknoppade membranvesiklar. Sedan ett par år har hon vid Umeå universitet etablerat sin forskning om hur bakterier uttrycker egenskaper och faktorer som påverkar oss vid infektioner.

Ytterligare upplysningar

Dr. Sun Nyunt WaiTel. 090-785 67 34
E-post: sun.nyunt.wai@molbiol.umu.se

Professor Bernt Eric UhlinTel. 090-785 67 31
E-post: bernt.eric.uhlin@molbiol.umu.se

Redaktör: Hans Fällman