"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-27

Nya rön kan ge ålderssäkrad tandreglering

NYHET Bettet, käkarna och ansiktet ändras genom hela livet, inte bara under tonåren. Det går att se med en nyutvecklad metod som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet. I ett unikt material har patienter följts under 50 års tid.

Text: Ola Nilsson

– Resultaten kan vara värdefulla för att motverka åldersförändringar vid planering av tandreglering och andra bettbehandlingar, säger Nameer Al-Taai, doktorand vid Umeå universitet.

Kunskap om hur tänderna och käkarna förändras över tid är viktig för att kunna ge patienten den bästa behandlingen på kort och lång sikt. Syftet med Nameer Al-Taais avhandling var att studera hur tänder, käkar och ansikte förändras över tid. Som en del i arbetet har en ny metod att mäta förändringar i ansiktet tagits fram. Ett unikt patientmaterial har använts, där två patientgrupper från Umeå som har följts sedan 1960-talet.

Den ena gruppen hade i tonåren ett normalt bett medan den andra gruppen hade ett trångställt bett där man tog bort tänder för att minska trångställningen. I gruppen med normalbett, trängde tänderna ihop sig över tid. I gruppen med trångställt bett, fick man en spontan utjämning av trångställningen efter att tänder tagits bort. Resultatet stod sig över tid och ansiktsprofilen påverkades inte av tandborttagningarna.

Detta innebär att om man tar bort tänder på patienter med trångställning utifrån bestämda kriterier och vid rätt tidpunkt så att patienterna inte behöver tandställning, är det fördelaktigt för både patienten och samhällsekonomin. Studierna visar också att tillväxtförändringar i bett och käkar är som störst i tonåren men att de fortsätter upp i sen vuxen ålder.

Tidigare har man trott att käkarna slutar förändras efter 18–20 års ålder, då man generellt växt färdigt. Exempel på förändringar som sker mellan 30 och 60 år är att läpparna blir tunnare och plattare. Detta medför att man visar mer av underkäksframtänderna och mindre av överkäksframtänderna. Vidare att näsan blir längre med åren och ansiktets profil rakare.

Avhandlingen består av fyra studier. I studie I togs en ny metod fram för att jämföra röntgenbilder där bettets, käkarnas och ansiktets utveckling över tid kan analyseras. Studie II var en långtidsstudie av ansiktsutvecklingen på 30 kontrollpersoner med normala bettförhållanden. I studie III och IV jämfördes kontrollpersonernas bett- käk- och ansiktsutveckling med patienter som fått fyra tänder borttagna på grund av trångställning. Alla undersöktes kliniskt samt med analyser av modeller av tänderna och med profilröntgenbilder tagna vid 13, 16, 30 och 60 år.

Nameer Al-Taai arbetar som övertandläkare på specialistavdelningen för ortodonti i Umeå. Han har examen som tandläkare och mastersexamen i ortodonti vid Bagdads universitet i Irak och vid Umeå universitet. Han är utbildad specialist i tandreglering i Folktandvården, region Västerbotten.

Kontakt

Nameer Al-Taai
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Om disputationen

Nameer Al-Taai, Institutionen för odontologi, försvarar fredag 30 september kl. 9.00 sin avhandling Dentoalveolära och kraniofaciala förändringar från tidiga tonåren till sen vuxen ålder. Opponent Timo Peltomäki, Tammerfors universitet, Finland. Huvudhandledare Anna Westerlund. Sal B, Tandläkarhögskolan, 9tr, Norrlands universitetssjukhus. Avhandlingen kommer att försvaras på engelska.