"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-09

Nya rön om ALS läggs fram vid Umeåkonferens

NYHET Helt nya rön om behandling av den dödliga nervsjukdomen ALS, bl.a. genom att ”stänga av” en sjukdomsgen, kommer att presenteras vid ett internationellt forskarmöte vid Umeå universitet den 10—12 juni.

ALS-forskargruppen i Umeå är i år värd för den årliga träffen för europeiska ALS-forskare. Forskarföreningen EALSC (European ALS consortium) har 194 ledamöter och ungefär hälften av dem väntas till Umeå över veckänden. Deltagarna kommer från Storbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, Schweiz, Ungern, Polen, Italien, Finland och Danmark.

Programmet börjar fredag kväll med en introduktionsföreläsning av professor Thomas Edlund. Hela lördagen och söndag förmiddag hålls föreläsningarna i Betula-salen, byggnad 6M, Norrlands Universitetssjukhus.

Några av de mest spännande resultaten som kommer att presenteras:

• Två forskargrupper har nyligen visat att de utvecklat ett ”lås” för att stänga av en gen så att det sjukdomsframkallande SOD1-proteinet inte bildas. Undersökningar utförda på möss visar att de individer där sjukdomsgenen har stängts av klarar sig mycket bättre. Upptäckten är revolutionerande och kan få mycket stor betydelse för behandling inte bara av ALS med också andra sjukdomar där sjukdomsgenen har identifierats. (Professor Cédric Raoul, Ecole Polytechnique Féderale de Lausanne, Schweiz, och professor M. Azzouz, Oxford, UK.)

• Dr Martin Turner, Oxford University och King’s College, London, UK, föreläser på lördag om resultaten av ämnesomsättningsmätningar hos svenska patienter med D90A SOD1 mutationen. Undersökningarna utfördes i London på 11 svenska patienter, pga. resursbrist i Sverige. Resultaten visar att inte bara de delar av hjärnan som styr muskelfunktionen är involverad vid ALS. Speciellt de främre delarna av hjärnan, pannloberna, är också involverade. Det inbegriper hjärncentrumet för uppfattning och kontroll av känslor samt vissa språkfunktioner, även om de patienter som studerades inte har några besvär från dessa områden.

• Obduktioner av patienter utan SOD1-genmutation visar ansamlingar av SOD1-proteinet i ryggmärgens nervceller som mycket liknar dem man ser hos patienter med ärftlig ALS med SOD1-mutationer. (Thomas Brännström, ALS-gruppen, Umeå universitet.) 

• På söndag kommer tre franska forskargrupper att presentera resultat som visar att flertalet ALS-patienter också tidigt i sjukdomen har ökad ämnesomsättning av vissa typer av fett. Dessa resultat styrkar en tidigare fransk undersökning som visar att personer som drabbas av ALS som grupp betraktat är smalare jämfört med normal befolkningen. Forskargruppen i Umeå består av fyra undergrupper under ledning av docent Peter Andersen (genetisk forskning), docent Thomas Brännström (neuropatologi), professor Stefan Marklund (fria radikaler och cellforskning) och professor Mikael Oliveberg (SOD1-proteinforskning).

Nyligen har docent Henrik Antti, professor Thomas Moritz och docent Per Stål kommit in i ALS-forskarkonsortiet i Umeå, som därmed blir en av de fem största forskargrupper i Europa.

Programmet för konferensen finns på webbplatsen
www.umea-congress.se/alsprogram.htm

Kontaktpersoner:

Docent Thomas Brännström, tel. 070-6343932
E-post: thomas.brannstrom@medbio.umu.se

Docent, universitetslektor Peter Andersen, tel. 090-785 00 00
Epost: Peter.Andersen@neuro.umu.se

Redaktör: Hans Fällman