"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-17

Nya rön om böldpestbakterien

NYHET Bakterien Yersinia pestis orsakar dödlig böld- och lungpest hos människor. I dag förekommer utbrott av sjukdomen i Afrika, Nord- och Sydamerika samt Asien. Moa Lavander presenterar i sin doktorsavhandling intressanta rön som i framtiden kan leda till nya behandlingsformer för infektioner orsakade av denna aggressiva bakterie.

Bakterierna Yersinia pestis och Yersinia pseudotuberculosis är mycket nära besläktade, men vållar vitt skilda symptom hos oss människor. Yersinia pestis resulterar i allvarliga infektioner, i form av böld- eller lungpest, som obehandlade har hög dödlighet. Bakterien var ansvarig för utplånandet av en tredjedel av Europas befolkning under medeltiden, då känd som Digerdöden.

Yersinia pseudotuberculosis, å andra sidan, yttrar sig hos människor i form av relativt milda mag- och tarmsjukdomar, som oftast orsakas av intag av smittad mat eller dryck. I viss tamboskap ger dock Yersinia pseudotuberculosis även upphov till infektioner med dödlig utgång.

Yersinia-bakterierna har ett särskilt system för att undvika att bli uppätna av de celler som skyddar kroppen mot mikrobiella angrepp. De injicerar, in gifter i ätarcellerna via ett kanylliknande sekretionssystem och paralyserar på så sätt cellerna. Systemet kallas för ”typ III-sekretion”.

Moa Lavander har undersökt komponenter som är viktiga för att bakterien ska kunna injicera gifterna på ett kontrollerat sätt. Hon har också studerat ett annat sekretionssystem, som tidigare inte varit känt i Yersinia. Om detta, så kallade Tat-systemet, sätts ur funktion tappar bakterierna sin förmåga att etablera en infektion och därmed orsaka sjukdom. Tat-systemet levererar flera olika typer av proteiner över bakteriens innermembran.

Exakt hur Tat-sekretionen bidrar till Yersinias sjukdomsframkallande förmåga, och vilka av de levererade proteinerna som behövs för att etablera en infektion, är ännu okänt. Detta kommer att utredas i fortsatta studier av Tat-systemet. Tat-systemet har tidigare visats nödvändigt för andra smittsamma bakterier såsom Legionella pneumophila (lunginflammation känd som Legionärssjukan) och Pseudomonas aeruginosa (allvarliga infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar på grund av till exempel AIDS, cancer, brännskador eller hos personer med cystisk fibros).

Sammantaget gör detta Tat-systemet till ett mycket intressant mål för framtida behandlingsmetoder som skulle ha potential att motverka flera olika bakteriella infektioner.

Moa Lavander är uppvuxen i Piteå, utbildad till molekylärbiolog i Umeå och numera doktorand vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet samt institutionen för medicinskt skydd, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), avdelningen för NBC-skydd, Umeå.

Avhandlingen läggs fram vid institutionen för molekylärbiologi och har titeln Virulence mechanisms of pathogenic Yerisinia: aspects of type III secretion and twin arginine translocation.

Disputationen äger rum fredagen den 25 november kl 10.00 i Major Groove, by. 6L, NUS. Fakultetsopponent är professor Professor George Salmond, Department of Biochemistry, University of Cambridge, Storbritannien.
Läs hela eller delar av avhandlingen på www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=619

För ytterligare information, kontakta:

Moa Lavander Telefon: 090-10 66 39
E-post: moa.lavander@foi.se

Redaktör: Karin Wikman