"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-07

Nya rön om centrala nervsystemets utveckling

NYHET Ulrika Nordström presenterar, i den avhandling hon lägger fram vid Umeå universitet den 11 november, nya rön om hur det centrala nervsystemet utvecklas.

Bildandet av det centrala nervsystemet, CNS, är en av de mest fascinerande processerna under fosterutvecklingen. I början av den embryonala utvecklingen är anlaget till centrala nervsystemet programmerat att bilda nervceller som är typiska för den blivande hjärnan, cerebrum.

Tidigare forskning har visat att nedre regioner av det centrala nervsystemet – hjärnstammen, lillhjärnan och ryggmärgen – utvecklas genom omprogrammering av celler ur det ursprungliga anlaget för det centrala nervsystemet. Målet med Ulrikas forskning har varit att öka förståelsen för vilka signaleringsmekanismer som styr den här initiala omprogrammeringen, samt vilka perioder under fosterutvecklingen som är kritiska för utvecklingen av neuronala celltyper som är specifika för dessa olika regioner. Resultaten har bland annat publicerats i den högt ansedda neurovetenskapliga tidskriften Nature Neuroscience.

Omprogrammeringen, som leder till att det bildas ett anlag till hjärnstam och ryggmärg, sker med hjälp av signaler från närliggande vävnader. Ett flertal signalmolekyler, bland andra Wnt, FGF och RA, påverkar utvecklingen av olika celltyper under tidiga embryonala stadier.

Ulrikas resultat visar att celler som är specifika för olika delar av hjärnstammen bildas allteftersom med hjälp av ökande nivåer av Wnt signalering, som verkar direkt på de blivande nervcellerna. Programmering av ryggmärgsceller kräver höga koncentrationer av både Wnt och FGF signalering. Något senare under den embryonala utvecklingen bildas anlaget till den förlängda märgen och den översta delen av ryggmärgen. Detta sker med hjälp av RA signalering i celler som redan fått en generell hjärnstam/ryggmärgsidentitet.

Ulrika och hennes kollegor har även identifierat de signaler som krävs för att programmera neuronala celler till att bilda olika typer av motorneuroner, som normalt bildas i den förlängda märgen och ryggmärgsregionerna.

Fredagen den 11 november försvarar Ulrika Nordström, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling Early rostrocaudal patterning of the CNS Svensk titel: Tidig regionalisering av CNS. Disputationen äger rum kl.09.00 i sal Betula, Byggnad 6M, Umeå universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Dr. Bennet G. Novitch, Department of Cell and Developmental Biology, University of Michigan Medical School, USA.

Ulrika är uppväxt i Boden. Hon har studerat molekylärbiologi i Umeå där hon fortsatt sina forskarstudier. Ulrikas forskning har valts ut för att ingå i ett nationellt nätverk för unga forskare inom Neurovetenskap. Hennes forskning har även uppmärksammats och tilldelats ett stipendium på 50 000 kr, från JC Kempes Minnes Stipendiefond.

Ulrika Nordström nås på:Tel. 090-17 85 76Mobil 070-325 58 54
E-post: ulrika.nordstrom@ucmm.umu.se

"Man börjar som en enda cell som uppstår när ett ägg och en spermie smälter samman. Den här cellen delar sig sedan till två celler, sedan fyra, sedan åtta och så vidare, och vid ett visst stadie uppstår det den cell som bildar anlaget till den mänskliga hjärnan. Blotta existensen av en sådan cell borde anses som ett av världens största underverk, och vetskapen om den borde göra folk så förundrade att de inte pratde om något annat än denna cell.”" Lewis Thomas (1979)

Redaktör: Carina Dahlberg