"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-17

Nya rön om förebyggande av lymfom

NYHET Två forskare vid Umeå universitet har i samarbete med forskargrupper i USA upptäckt en ny möjlighet att förhindra uppkomsten av lymfkörtelcancer, lymfom.

Jonas Nilsson, som t.o.m. 2004 var post-doc vid St Jude Children’s Research Hospital i Memphis, är försteförfattare på den artikel i majnumret av tidskriften Cancer Cell där fynden redovisas. Han arbetade tillsammans med doktoranden Lisa Nilsson i en forskargrupp ledd av John Cleveland.

Artikeln visar att det är möjligt att förhindra uppkomsten av lymfom i djurmodeller genom att attackera en signalväg som innefattar onkogenen Myc. Denna är en av de vanligaste generna som muteras vid cancer och fynden tros därför ha stor betydelse.

Forskarna visar nu att ett läkemedel, DFMO, som tidigare misslyckats i kliniska prövningar när det gällde att behandla etablerade tumörer fungerade mycket bättre om det gavs innan cancern hade utvecklats, eftersom det då kunde förhindra uppkomsten av de vanligaste mutationer som leder till lymfombildning.
– Förebyggande av cancer kräver att man vet när en patient löper risk för att utveckla sjukdom, säger Jonas Nilsson.

En sådan risk finns hos vissa individer som bär på medfödda mutationer i cancergener, om man vid rutinkontroll upptäcker förstadier till cancer i t ex tjocktarmen, eller om någon genomgått tidigare behandling mot t.ex. leukemi och lymfom. Det är då den här typen av medicinering kan komma till nytta. DFMO binder och inaktiverar enzymet Odc, som är mycket viktigt i den komplicerade Myc-signalvägen.

Det faktum att inaktiveringen av enbart ett enzym kunde ha så stor inverkan på uppkomsten av lymfom ser forskarna som en positiv överraskning, eftersom man trott att Myc-systemet är alldeles för komplext för att få bukt med.

De båda svenska medförfattarna, som är sambor, har från årsskiftet återvänt till Inst. för molekylärbiologi vid Umeå universitet, där Jonas Nilsson leder en egen forskargrupp med stöd från bl.a. Kempestiftelsen.
– Vi kommer att fortsätta med studier av andra viktiga enzym som kan inaktiveras med läkemedel för att också identifiera behandlingar mot redan utvecklade lymfom, berättar Jonas Nilsson.

Nilsson JA, Keller UB, Baudino TA, Yang CY, Norton S, Old JA, Nilsson LM, Neale G, Kramer DL, Porter CW and Cleveland JL. Targeting ornithine decarboxylase in Myc-induced lymphomagenesis prevents tumor formation. Cancer Cell, 7: 433-444, 2005.

Fler upplysningar:

Forskarassistent Jonas Nilsson, Institutionen för molekylärbiologi, tel. 090-785 25 37, epost jonas.nilsson@molbiol.umu.se En (engelskspråkig) presentation av Jonas Nilsson och hans forskning finns på www.molbiol.umu.se/forskning/nilsson/

Redaktör: Hans Fällman