"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-02

Nya rön om framtida vaccin

NYHET Det kan bli möjligt att använda ett och samma vaccin för att neutralisera många olika bakterier som leder till skilda sjukdomar. Det visar Jeanette Bröms i sin avhandling.

Många bakterier använder sig av en nålliknande apparat för att injicera giftiga proteiner i våra celler och därigenom undkomma immunförsvaret och orsaka sjukdom. Injiceringen sker via porer som bakterien bildar i målcellen. Komponenterna, translokatorer, som bygger upp porerna är mycket närbesläktade hos en rad olika bakterier, däribland Yersinia, som orsakar mag- och tarmsjukdomar eller pest och Pseudomonas aeruginosa, som orsakar svåra infektioner hos människor med nedsatt immunförsvar, på grund av exempelvis brännskador, cancer eller AIDS.

Jeanette Bröms har i sin avhandling jämfört injiceringsprocessen hos dessa två bakterier. Resultaten visar att komponterna, translokatorerna, är mycket lika och i vissa fall utbytbara, men att de är optimerade för att passa bakteriernas enskilda behov. Bland annat skiljer sig de mekanismer som bakterierna använder sig av för att reglera aktiviteten hos injiceringssystemet under infektionen. Medan translokatorerna hos Yersinia spelar en viktig roll i denna reglering, så saknar motsvarande proteiner hos P. aeruginosa denna funktion.

Resultaten visar också att små ”hjälparproteiner’’, så kallade chaperoner är avgörande för bildandet av porer i målcellerna. Chaperonerna har alla en likartad struktur som är kritisk för deras funktion. Vissa chaperoner är även viktiga för själva regleringen av systemet. Chaperonernas konserverade struktur och centrala roll vid injiceringsprocessen i kombination med att de ofta förekommer bland sjukdomsframkallande bakterier, gör dem intressanta som måltavlor för framtida vaccin.

E-publicering av avhandlingen finns på: publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=331

Fredagen den 5 november försvarar Jeanette Bröms, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Type III secretion- the various functions of the translocon operon in bacterial pathogenesis. Svensk titel: Typ III sekretion- de många funktionerna hos translokeringsoperonet vid bakteriella infektioner.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Major Groove, Byggnad 6L, Norrlands universitetssjukhus (NUS). Fakultetsopponent är professor Michael Koomey, The Biotechnology Centre of Oslo, Oslo Universitet, Norge.

Jeanette Bröms är född och uppvuxen i Piteå och har en fil. mag. i molekylärbiologi från Umeå universitet. Forskningen har utförts vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet och institutionen för medicinskt skydd, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), NBC-skydd, Umeå.

Jeanette Bröms nås på:Tel: 090-10 68 34
E-post: jeanette.broms@foi.se

Redaktör: Carina Dahlberg