"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-04

Nya rön om hormonspelet bakom PMS

NYHET Det finns troligtvis en koppling mellan effekterna av köns- och stresshormoner på hjärnans bromsande system. Det är en av slutsatserna i den avhandling som Jessica Strömberg försvarar vid Umeå universitet 13 april.

Premenstruella besvär, som humörsvängningar och irritabilitet hos kvinnor, har förknippats med förändrade nivåer av steroiden allopregnanolon. Den är en nedbrytningsprodukt från det kvinnliga könshormonet progesteron men kan även bildas direkt i hjärnan. Allopregnanolon är inte enbart en kvinnlig steroid, utan frisätts hos både män och kvinnor vid stress.

Den vanligaste stress-steroiden kortisol har en långsam effekt via en s. k. glukokortikoid-receptor. Effekten av allopregnanolon sker i stället snabbt via den s. k. GABA A-receptorn, som är kopplad till hjärnans bromsande system. Allopregnanolon ökar GABA A-receptorfunktionen på ett sätt som liknar nervlugnande medel som bensodiazepiner (exempelvis Valium®) och barbiturater.

Resultatet av aktiveringen av GABA A-receptorn beror på vilken hjärnregion som stimuleras. Tidigare studier har visat att naturligt förekommande steroider som strukturellt liknar allopregnanolon, s. k. 3beta-steroider, minskar effekten av allopregnanolon.

I avhandlingen visas att ett antal 3beta-steroider minskar allopregnanolons effekt. En av 3beta-steroiderna testades också mot de nervlugnande substanserna bensodiazepin och barbiturat utan att ha någon effekt på dessa substansers verkan. 3beta-steroider skulle kunna vara intressanta i utvecklingen av ett läkemedel mot allopregnanolons negativa effekter. Då det i avhandlingen även visas att 3beta-steroider skiljer sig i verkningsgrad mellan hjärnregioner är det tänkbart att kunna skräddarsy ett läkemedel som påverkar egenskaper som är kopplade till en viss region, men inte egenskaper kopplade till en annan region.

Under en stress-situation då allopregnanolon och kortisol frisätts bryts kortisol ned i ett antal beståndsdelar. Avhandlingen visar också att några av de vanligaste kortisolnedbrytningsprodukter som strukturellt liknar allopregnanolon har effekt på GABA A-receptorn. Till skillnad mot allopregnanolons ökning av GABAs effekt, har kortisolnedbrytningsprodukterna en minskande effekt på GABA. Vid en stressreaktion är troligtvis stress-steroidernas verkan inte enbart på glukokortikoidreceptorer utan även på den snabba GABA A-receptorfunktionen.

Allopregnanolon förhindrar stress-steroidernas minskande effekt på GABA A-receptorfunktionen. Därför finns troligtvis en koppling mellan köns- och stress-steroiders effekt på hjärnans bromsande system.

För mer information, kontakta Jessica Strömberg på e-post jessica.stromberg@obgyn.umu.se, tel 090-785 21 68.

Fredagen den 13 april försvarar Jessica Strömberg, Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln Sex and stress steroid modulation of GABA mediated chloride ion flux in rat CNS. Svensk titel: Köns- och stress-steroidpåverkan på GABA-inducerat kloridjonflöde i CNS hos råtta. Disputationen äger rum kl. 09.00 i hörsal Betula, Byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Esa Korpi, Helsingfors, Finland.

Redaktör: Bertil Born