"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-16

Nya rön om hur celler reglerar genuttryck

NYHET Ett tidigare okänt sätt som cellerna använder för att reglera genernas aktivitet identifieras i den avhandling som Magnus Hallberg försvarar vid Umeå universitet den 26 november.

Styrningen av genaktiviteten är en av de mest centrala processerna i alla levande varelser. För att producera nödvändiga proteiner måste cellerna kunna avläsa den genetiska information som finns lagrad i cellkärnans DNA. Det sker i en process som kallas transkription och som resulterar i en kopia av genen (budbärar-RNA), som i sin tur transporteras ut från kärnan och används som mall vid tillverkning av proteiner.

Felaktigheter i de mekanismer som styr transkriptionen kan ge upphov till en rad olika sjukdomar, bl.a. flera typer av cancer. För att kunna utveckla läkemedel är det därför viktigt med kunskap om hur regleringen av transkriptionen går till i detalj. För tio år sedan upptäcktes ett proteinkomplex (mediatorkomplexet) som visade sig vara nödvändigt för att regleringen ska fungera. 

I avhandlingen presenteras ett tidigare okänt sätt som celler använder för att reglera transkriptionen. Det sker genom att proteiner som ingår i mediatorkomplexet modifieras i en process som kallas fosforylering. I sin forskning har Hallberg använt jästceller, men eftersom transkription är en så grundläggande process för allt liv är skillnaderna mellan hur transkriptionen går till i jästcellerna och i människan mycket små.

Magnus Hallberg är uppvuxen i Kluk, Alsen, i västra Jämtland och flyttade till Umeå för att studera vid universitetet. Han kan nås på tel. 0730-64 73 51 eller epost magnus.hallberg@medchem.umu.se

Porträttbild finns på webbsidan www.medchem.umu.se/personal/images/magnus_hallberg.jpg

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå Universitet och har titeln Studies of Functional Interactions within Yeast Mediator and a Proposed Novel Mechanism for Regulation of Gene Expression. Svensk titel: Studier av Mediator komplexet i jäst och en ny mekanism för reglering av genuttryck. Disputationen äger rum den 26 november kl. 09.00 i sal KB3A9, KBC-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är dr. Karl Ekwall Inst. för naturvetenskap, Södertörns högskola.

Redaktör: Hans Fällman