"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-20

Nya rön om proteinet CBP:s roll i genreglering

NYHET Forskare från Umeå universitet, Stockholm universitet och The Johns Hopkins University School of Medicine, USA har i en studie i tidskriften Molecular Cell visat hur proteinet CBP påverkar uttrycket av gener genom att interagera med det basala maskineriet som läser av instruktionerna i vår arvsmassa.

Per Stenberg och doktorand Aman Zare. Foto: Eshagh Dorafshan

Arvsmassan, DNA:t, innehåller instruktioner för hur cellen ska sätta samman proteiner. Innan DNA-koden kan översättas till strängar av aminosyror som sedan viks ihop till funktionella proteiner, måste en RNA-molekyl skapas. Denna RNA-molekyl är en kopia av DNA-regionen, genen, som innehåller instruktionerna för ett specifikt protein. Olika proteiner behövs i olika mängder i olika celler och mycket av regleringen av proteinnivåer görs genom att kontrollera hur många RNA-kopior som produceras från varje gen.

RNA-polymeras är det enzym som tillverkar RNA-kopian, och mängden RNA som produceras från varje gen kontrolleras framförallt i två separata steg: rekryteringen av RNA-polymeras till starten av en gen och frigörandet av enzymet från starten så att det kan påbörja kopieringsprocessen. Per Stenbergs forskargrupp har tillsammans med Mattias Mannerviks grupp från Stockholm universitet och John Lis grupp vid The Johns Hopkins University School of Medicine, USA studerat hur proteinet CBP påverkar dessa två steg.

– Både vi och andra har tidigare visat att proteinet CBP är inblandat i flera olika processer i cellen. Däremot har det inte varit känt tidigare att CBP är direkt involverat i rekryteringen av RNA-polymeras till generna. Vi kan också visa att det sker via interaktion med en tidigare känd faktor, TFIIB, säger Per Stenberg, forskare vid Institutionen för molekylärbiologi och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

När funktionen hos CBP-proteinet störs experimentellt får generna svårare att rekrytera RNA-polymeras och därmed skapas färre RNA-kopior som i sin tur kommer att leda till att mindre mängd protein bildas. Genom att använda nya avancerade tekniker utvecklade i John Lis lab upptäcktes dessutom att CBP påverkar hur effektivt RNA-polymeras kan påbörja kopieringsprocessen när det väl finns på plats vid genstarten.

– Vi blev väldigt överraskade när vi såg att utan CBP fick RNA-polymeraset svårt att positionera sig korrekt vid genstarterna och fick dessutom det svårare att påbörja själva kopieringsprocessen, säger Per Stenberg.

De nya rönen är publicerade i tidskriften Molecular Cell och ökar vår förståelse för genreglering samtidigt som de också kan förklara varför CBP-proteinet ofta är påverkat i vissa cancerformer, såsom exempelvis prostata-, bröst- och lungcancer.  

Läs hela artikeln

För mer information, kontakta gärna:

Per Stenberg, forskare vid Institutionen för molekylärbiologi och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)Telefon: 090-785 67 77    
E-post: per.stenberg@umu.se

Per Stenberg och doktorand Aman Zare. Foto: Eshagh Dorafshan

Redaktör: Ingrid Söderbergh