"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-10

Nya rön om solitära plasmavågor och förstärkta radarspektra

NYHET Mycket i vår vardag bygger på olika former av vågor, till exempel de ljudvågor vi utbyter när vi pratar med varandra. Även i plasma finns vågor och Jonas Ekeberg, Umeå universitet, visar i sin avhandling, som han försvarar vid Institutet för rymdfysik i Kiruna på fredag, hur solitära plasmavågor bildas, beter sig och påverkar sin omgivning.

Förutom de klassiska tillstånden fast, flytande och gas betraktar man ibland plasma som det fjärde aggregationstillståndet. Ett plasma uppstår vid så kraftig upphettning av en neutral gas att elektronerna frigör sig från atomkärnorna. Detta leder till att ett plasma leder ström och reagerar på elektriska och magnetiska fält. Mer än 99 procent av den synliga materian i universum beräknas vara i ett plasmatillstånd.

Jonas Ekeberg presenterar i sin avhandling en speciell typ av plasmavågor, så kallade solitära vågor, och deras roll i accelerationen av partiklar i solens korona och i jordens jonosfär, samt deras signatur i en nyupptäckt typ av förstärkta radarspektra. Avhandlingen beskriver hur solitära plasmavågor bildas, beter sig och vilka effekter de för med sig.

– Den här typen av vågor är som elektriskt laddade pucklar som antingen trycker ihop eller drar isär plasmat. Dessa strukturer rör sig bara med vissa bestämda hastigheter och vinklar mot magnetfältet. Genom sin elektriska laddning kan de accelerera andra elektriskt laddade partiklar, som exempelvis elektroner i samband med norrsken, säger Jonas Ekeberg.

Solitära plasmavågor har observerats med satelliter och i avhandlingen beskriver Jonas Ekeberg hur de även skapar en nyupptäckt typ av förstärkning i de spektra man mäter med inkoherent spridningsradar.

– Den här typen av förstärkta spektra verkar vara vanligare i samband med förhöjd norrskensaktivitet och man observerar de då i ett smalt höjdintervall i jonosfären där koncentrationen av elektroner är som störst.

Jonas Ekeberg är född i Vagnhärad och uppvuxen i Björnlunda i Gnesta kommun i Södermanland. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet och har sedan 2004 varit doktorand på Institutet för rymdfysik i Kiruna, tillhörande Umeå universitet.

Om disputationen:

Fredagen den 13 maj försvarar Jonas Ekeberg, Institutet för rymdfysik i Kiruna, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Solitary waves and enhanced incoherent scatter ion lines. Svensk titel: Solitära vågor och förstärkta jonlinjespektra. Disputationen äger rum kl. 10.00 i aulan på Institutet för rymdfysik i Kiruna. Fakultetsopponent är professor Jan Trulsen, Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo.


E-publikation av avhandlingen:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-42955

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jonas Ekeberg, IRFTelefon: 0980-79123
E-post: jonas.ekeberg@irf.se

Rick McGregor, Informationsansvarig IRFTelefon: 0980-791 78, 070-276 6020
E-post: rick@irf.se

Redaktör: Karin Wikman