"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-12-04

Nya rön om vad som effektiviserar proteinproduktion

NYHET Bo Huang, Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt vad som effektiviserar produktionen av nya proteiner. Avhandlingen ger också ledtrådar om mekanismerna bakom gensjukdomen familjär dysautonomi.

Proteiner är oumbärliga för allt liv på vår planet. När nya proteiner bildas spelar tRNA en avgörande roll eftersom de avkodar information från budbärarmolekylen, mRNA, till proteiner. Baserat på analyser av tRNA har det föreslagits att vissa förändringar (modifieringar) i tRNA:s beståndsdelar, de s.k. nukleotiderna, krävs för att översättningen ska bli effektiv och pålitlig. Bland de olika tRNA uppvisar två nukleotider störst antal modifieringar, dessa befinner sig i position 34 och 37 i tRNA.

Bo Huang och hans kollegor har identifierat en serie av proteiner, det s.k. elongatorkomplexet, som krävs för en specifik modifiering av nukleotiden i position 34 i tRNA. Forskarnas data tyder på att denna modifiering förbättrar effektiviteten av tRNA att översätta information från mRNA och därmed producera protein, medan avsaknad av modifiering leder till att jästceller, som använts som modell, växer sämre. En cell med ett icke funktionellt elongatorkomplex uppvisar även defekter i två andra processer i cellen.

Forskarnas resultat visar att dessa defekter indirekt orsakas av att översättningen av information från mRNA till protein fungerar ineffektivt, vilket i sin tur beror på avsaknad av den specifika modifieringen i position 34 i tRNA. Det har redan visats att mutationer i en av generna i människans elongatorkomplex kan leda till den mycket ovanlig gensjukdomen familjär dysautonomi (FD). Forskarnas data ger ytterligare ledtrådar för att förklara mekanismerna bakom denna sjukdom.

Bo Huang och hans kollegor har också upptäckt att alla mutanter som saknar modifieringen i position 34 i tRNA är resistenta mot ett gift som utsöndras av mejerijäst. Det är nämligen så att giftet klyver tRNA och modifieringen i position 34 är nödvändig för en effektiv klyvning av tRNA, vilket dödar jäst cellen. Saknas modifieringen i position 34 går det med andra ord inte att klyva tRNA. Denna upptäckt visar på möjligheten att utnyttja giftet som ett redskap för RNA-forskning och möjligen för medicinska ändamål.

Onsdagen den 12 december 2007 försvarar Bo Huang, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Formation and function of wobble uridine modifications in transfer RNA of Saccharomyces cerevisiae. Disputationen äger rum klockan 10.00, i Major Groove, Byggnad 6L, Norrlands universitetssjukhus. Avhandlingen kommer att försvaras på engelska och fakultetsopponent är docent Monica Rydén-Aulin, Stockholms universitet.

För ytterligare information, kontakta: Bo Huang, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet Telefon: 090-785 67 67
E-post: bo.huang@molbiol.umu.se

Redaktör: Karin Wikman