"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-02

Nya rön som kan förbättra behandling av skrumplever och underlätta benmärgstransplantio

NYHET Genen LHX2 spelar en viktig roll för regleringen av blodstamsceller och utvecklingen av levern visar Ewa Wandzioch i sin avhandling. Rönen möjliggör bland annat nya behandlingar av skrumplever.

Ewa Wandzioch ingår i den forskargrupp som leds av Leif Carlsson som nyligen publicerade rön i den ansedda tidskriften Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, som möjliggör nya behandlingar av skrumplever. Bland annat har gruppen identifierat den gen som förhindrar att bindväv bildas i levern och i förlängningen att skrumplever utvecklas.

Livercirrhos eller skrumplever är ett stort världshälsoproblem och de vanligaste orsakerna till denna sjukdom är alkoholmissbruk, hepatit och vissa autoimmuna sjukdomar. Även om man har stor kunskap om orsakerna till skrumplever och vilka celltyper i levern som bidrar till sjukdomsprocessen, så vet man väldigt lite om de molekylära mekanismerna som styr sjukdomsutvecklingen. Detta innebär att sjukdomen hittills varit mycket svårbehandlad.

För att kunna ersätta eller reparera skadade organ i kroppen är det viktigt att förstå de molekylära processer som styr bildningen av olika celltyper, samt de molekylära processer som startas av själva skadan/sjukdomen. Dessa molekylära mekanismer styrs av våra gener så därför är kunskap om specifika geners funktion i olika celltyper viktig för att kunna utveckla nya behandlingsmetoder av organskador och sjukdomar.

Wandzioch visar i sin avhandling att genen Lhx2 spelar en viktig roll under utvecklingen av levern och för regleringen av blodstamceller. Genen är aktiv i den celltyp i levern som anses orsaka skrumplever och musfoster som har denna gen utslagen utvecklade snabbt alla tecken på förstadiet till skrumplever, s.k. leverfibros. En aktiv Lhx2-gen hämmar alltså utvecklingen av skrumplever.

Denna upptäckt betyder att nya behandlingsmetoder mot skrumplever kan inriktas mot att aktivera Lhx2-genen, i stället för som förut anta att man måste blockera aktiviteten av vissa gener. Levern är under fosterstadiet även ett mycket viktigt blodbildande organ. Det visade sig också att Lhx2-genen kan påverka den process som reglerar blodstamcellers förmåga att generera nya blodstamceller.

En ökad förståelse för denna process är viktig för att förbättra behandlingen av patienter som behöver benmärgstransplantation. Blodstamceller är svåra att studera med direkta metoder eftersom de är så få i blodbildande organ och de går inte att bibehålla i cellkulturer.

Genom att använda ett nytt modellsystem för blodstamceller kunde Wandzioch även visa att blodstamceller tolkar en signal från omgivningen via samma receptor på ett annorlunda sätt i jämfört med mogna blodceller. Denna biokemiska karakterisering av blodstamceller och dess avkomma är också viktig för att öka vår förståelse av hur hela blodsystemet regleras och därmed hur defekter i blodsystemet såsom blodbrist, immundefekter och leukemier uppkommer.

Fredagen den 10 december försvarar Ewa Wandzioch, Institutionen för molekylärbiologi och Umeå centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet, sin avhandling med titteln The role of Lhx2 in hematopoietic stem cell function, liver development and disease. Svensk tittel: Lhx2 gen och dess funktion i utveckling av levern och blodsystemet. Disputationen äger rum kl 13.00 i Major Groove, byggnad 6L, Norrlands Universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Dr. Stephen A .Duncan, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA.

Ewa Wandzioch nås på:

Tel: 090-785 44 20 eller 785 44 26
E-post: ewa.wandzioch@ucmm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg