"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-20

Nya sätt att analysera brott i keramiska tandmaterial

NYHET Nyutvecklade metoder för att med datorstöd studera kraftfördelning och frakturmönster under belastning i keramiska tandmaterial beskrivs i den avhandling som leg. tandläkare Wen Kou försvarar vid Umeå universitet den 29 oktober 2010.

Tandersättningar framställs i olika typer av material, bland dem keramer som under lång tid använts i tandvården men också som höftledsimplantat. Intresset för keramerna i detta sammanhang är stort, framför allt pga. deras goda biologiska egenskaper. Nackdelen är dock att de är sköra och en begynnande fraktur leder oftast till ett totalt sammanbrott av konstruktionen.

I avhandlingen används traditionella laboratoriemetoder i kombination med de nyutvecklade numeriska simuleringsmetoderna för att identifiera frakturursprung och frakturmönster. Numeriska beräkningsmetoder innebär i detta sammanhang en matematisk modell där frågeställningen kan bearbetas med hjälp av datorer. På det sättet kan kraftfördelning, begynnande frakturer och frakturmönster i de keramiska materialen beräknas, åskådliggöras och analyseras. Det ger en bättre och djupare förståelse av frakturmekanismer och frakturförlopp än konventionella laboratoriemetoder.

Syftet är att i framtiden kunna använda de numeriska metoderna till att bl.a. rutinmässigt analysera kraftmönster och beräkna frakturrisken hos bl.a. keramiska dentala ersättningar redan under tillverkningsprocessen och därmed kunna konstruera dem på bästa möjliga sätt.

Wen Kou, som är uppvuxen i Beijing (Peking), Kina, avlade tandläkarexamen vid Umeå universitet 2004 och är f.n. doktorand vid enheten för odontologisk materialvetenskap, där hon kan nås på tel. 073-693 14 81
e-post: wen.kou@odont.umu.se

Fredagen den 29 oktober försvarar Wen Kou, Inst. för odontologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln On dental ceramics and their fracture. A laboratory and numerical study (Dentala keramer och frakturer. En laborativ och numerisk studie). Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal 260, Byggnad 3A, NUS, Umeå.
Fakultetsopponent är prof. em. Tore Dérand, Malmö högskola.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-36590