"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-19

Nya sätt att framställa föreningar för cancerforskning

NYHET Maciej Pudelko, Umeå universitet, har med hjälp av nya metoder framställt kolhydratföreningar i sin avhandling. Föreningarna kan användas för att studera bröstcancer och för att i framtiden utveckla nya typer av cancervacciner.

Kolhydrater spelar en viktig roll i olika biologiska processer som styr vår kropp i hälsa och sjukdom. De är ofta kopplade till andra typer av strukturer som till exempel proteiner och lipider och bildar på så sätt olika glykokonjugat. Kolhydraterna i olika glykonjugat uppvisar en stor variation och har en förmåga att innehålla mycket information i få byggstenar. I flera sjukdomar till exempel cancer och infektioner spelar glykokonjugat en avgörande roll.

Avhandlingsarbetet har varit särskilt inriktat på glykopeptider där kolhydraten sitter på en kortare sekvens av aminosyror. Metoderna baserar sig på att kombinera traditionell syntes i lösning och moderna tekniker där målmolekylen framställs på en olöslig plastkula. Mellan kulorna och målmolekylen sitter ett handtag som har till uppgift att hålla fast målmolekylen under uppbyggnaden och sedan släppa ifrån sig den när den är färdig. Frisläppandet utförs med en slutlig reaktion som är specifik för handtaget.

För att enklare följa vad som händer på plastkulorna under reaktionerna, har Maciej Pudelko använt sig av en särskild sorts kärnmagnetisk resonans som gör det möjligt att mäta förhållandet mellan olika fluoratomer. Han har studerat uppbyggnaden av glykokonjugat genom att sätta fast fluoratomer på handtaget och på de olika byggstenarna för målmolekylen. Förhållandet mellan mängden fluor på handtaget och i målmolekylen ger besked om hur bra reaktionen har gått.

Lördagen den 24 maj försvar Maciej Pudelko, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Antigens derived from the mucin MUC1 – Solution and solid-phase synthesis of saccharides, peptides and glycopeptides”. Svensk titel: Antigen från mucinen MUC1– Lösning och fastfassyntes av kolhydrater, peptider och glykopeptider.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i Stora hörsalen, KB3B1, KBC-huset.

Fakultetsopponent är professor Thisbe K. Lindhorst, Institut fuer Organische Chemie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Tyskland.

Maciej Pudelko är född och uppvuxen i Polen och har en Master of Science i teknisk kemi från The Silesian University of Technology i Gliwice (Polen).

För ytterligare information, kontakta: Maciej Pudelko Telefonnummer 090-786 62 86
E-post: maciej.pudelko@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman