"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-02

Nya statistiska metoder för att skatta finansiell risk

NYHET En akties riskmått visar hur mycket värdet har fluktuerat historiskt sett, och kan också ge en vink om aktiens framtida utveckling. Nu rekommenderar Umeåforskaren Suad Elezović ett nytt och bättre riskmått, som också tar hänsyn till hur många aktier som kan köpas eller säljas.

Volatilitet är ett statistiskt mått på risk inom finansvärlden, och visar hur mycket en aktiekurs svänger. Ju mer aktiens värde rör sig upp och ner runt ett historiskt genomsnitt, desto högre volatilitet. I dag går det att följa hur en akties värde förändras via olika databaser, men det är bara i undantagsfall som antalet aktier som ska köpas eller säljas anges.

Statistikern Suad Elezović har i sin avhandling studerat hur aktiepriser och kvantiteter förhåller sig till volatiliteten. Genom att ta hänsyn till antalet aktier som ska köpas eller säljas har han tagit fram ett nytt och mer exakt mått på risk.

– Det är bättre att utgå från det genomsnittliga priset per givet antal aktier, än priset per aktie som ofta syns på aktiesidorna. Det genomsnittliga priset blir nämligen högre om man köper fler av samma aktier, jämfört med ett mindre antal.

Oregelbundna tidsintervaller och fluktuationer mellan köp- och säljpriser är statistiska problem när finansiella data ska samlas in. Suad Elezović menar att så kallade funktionella autoregressiva modeller är användbara för att uppskatta risk i den svenska limit order book-marknaden, där ett bestämt antal aktier köps och säljs till ett visst pris.

– När den nya modellen användes på Ericsson B aktiedata blev skattningen av volatiliteten betydligt bättre.

Suad Elezović bidrar i sin avhandling med nya empiriska och teoretiska resultat inom volatilitetsstudier för finansiella tidsserier.

Fredagen den 3 april 2009 försvarar Suad Elezović, statistiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Modeling financial volatility: A functional approach with applications to Swedish limit order book data. Svensk titel: Modellering av finansiell volatilitet: Funktionell metod med tillämpningar på Svensk limit order book data. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal C, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Gunnar Rosenqvist, institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik, Svenska Handelshögskolan i Finland.

Kontaktuppgifter: Suad Elezović statistiska institutionen, Umeå universitet, Telefon: 070-77 84 553, (08-5069 4657)
e-post: suad.elezovic@stat.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall