"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-08

Nya statistiska metoder förbättrar studier av barns hälsa

NYHET För att studera en befolknings hälsoproblem, krävs att man samlar in rätt information och använder rätt analysmetod. Umeåforskaren Danardono har utvecklat nya statistiska metoder för att bättre kunna analysera barns hälsa i en stad i Indonesien.

I syfte att förbättra hälso- och näringsläget hos befolkningen, startade år 1994 en epidemiologisk studie i staden Purworejo, Indonesien. Information samlades in genom hembesök och intervjuer, och varje familj fick ett besök ungefär var tredje månad. Dock uppstod problem när informationen skulle utvärderas, och en utveckling av analysmetoderna var nödvändig.

Danardono vid Umeå universitet har utvecklat nya statistiska metoder för att bättre kunna analysera information om barns hälsa i området. Metoderna kan användas för att avgöra om ålder, årstid eller båda, påverkar sjuklighet och dödlighet hos barn. De kan också användas för att förklara samband mellan dödlighet/sjuklighet och andra mått, till exempel näringstillstånd och utveckling.

De viktigaste resultaten i undersökningen är att barn som väger lite oftare är sjuka, särskilt i luftvägsinfektioner. Vidare visar det sig att både ålder och årstid påverkar sjukligheten. Dödligheten är inte årstidsberoende, och avtar med ökande ålder. Dessutom har mödrar med högre utbildning barn med lägre dödlighet, jämfört med mödrar med låg utbildningsnivå.

Fredagen den 11 februari försvarar Danardono, Statistiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Multiple Time Scales and Longitudinal Measurements in Event History Analysis. Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal S205H i Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Jan Lanke, Statistiska institutionen, Lunds universitet.

För mer information, kontakta:

Danardono, Statistiska institutionenTel: 090-786 56 32
E-post: danardono@stat.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson