"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-28

Nya strategier ska minska risken för kontaktallergi

NYHET Härdplasten epoxi är en av de vanligaste orsakerna till kontakteksem i arbetslivet. Roger Lindahl, Umeå universitet, har nu beviljats tre miljoner kronor från AFA Försäkring. Målet är att minska risken för kontaktallergi i arbetet.

Epoxider ökar i fler och fler produkter för varje år, bland annat i färg och i lim. Många yrkesgrupper kommer i kontakt med epoxider, men tyvärr är kunskapen om exponeringen bristfällig.

Roger Lindahl har sedan tidigare utvecklat den enda existerande metoden för att mäta exponering av epoxider på hud. Inom det nya projektet kommer han att kartlägga hur utsatta olika branscher är för dessa föreningar, bland annat inom golvläggning, sprutmålning och limning. Nästa steg blir sedan att ta reda på hur väl arbetsplatsernas skyddsutrusning fungerar och föreslå förändringar i sättet att handskas med kemikalierna. Det slutgiltiga målet med forskningsprojektet är att utveckla rekommendationer för att minska exponeringen av epoxider.

AFA Försäkring har totalt beviljat nära 16 miljoner kronor till sex nya forskningsprojekt om kemiska ämnen i arbetslivet. Läs mer på:
http://www.afaforsakring.se/Pressrum/Nyheter/Aktuellt/16-miljoner-till-ny-forskning-om-kemiska-amnen-i-arbetslivet/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Roger Lindahl, forskare vid kemiska institutionen, Umeå universitet Telefon: 090-786 54 83
E-post: roger.lindahl@chem.umu.se

Pressbild av Roger Lindahl

Redaktör: Karin Wikman