"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-07

Nya studentbostäder planeras på Campus Umeå

NYHET Studentbostäder är en viktig faktor för levande, trygga och attraktiva campusområden. Det är utgångspunkten för Akademiska Hus som nu har beslutat att arrendera ut mark vid fotbollsplanen på Campus Umeå för upprättandet av runt 200 nya lägenheter.

Umeås nya studentbostadsområde ska uppstå i direkt anslutning till Campus Umeå, mellan Campus Arena (fotbollsplanen på campus) och Lilljansberget. Beslutet att arrendera ut skogsmarken till förmån för studentbostäder har tagits med syfte att stärka Campus Umeå som en attraktiv kunskapsmiljö för studier, arbete, boende och rekreation. Nu söker Akademiska Hus en långsiktig bostadsaktör för det omfattande projektet.

− Det ingår inte i Akademiska Hus uppdrag att bygga eller förvalta studentbostäder, men vi arbetar med campusutveckling ur ett helhetsperspektiv. Campusnära bostäder gör att mer folk rör sig i området på olika tider av dygnet, vilket bildar underlag för både trygghet och ett större serviceutbud direkt på campusområdet, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus Norr.

Bostadsområdet ska präglas av hållbarhet och gå i linje med universitetsområdets övergripande gröna karaktär. Enligt det förslag som tagits fram tillsammans med White Arkitekter ska området därför utvecklas med låg exploateringsgrad och skogen ska bibehållas i så stor mån som möjligt. Tack vare närheten till givna målpunkter som campus, service och Iksu kan man hålla ner antalet parkeringsplatser till ett minimum, vilket tillsammans med den låga exploateringsgraden är positivt för omhändertagandet av dagvatten.

Umeå universitet delar Akademiska Hus syn på studentbostäder som en viktig del av campusutvecklingen i staden.

− Vi strävar också efter att få ett levande campus där kommersiella aktörer lockas att driva verksamheter som restauranger, caféer och butiker. Det planerade området med studentbostäder kommer helt klart att gynna en sådan utveckling, säger universitetsdirektör Lars Lustig.

− Våra största grupper nybörjarstudenter kommer från Stockholms och Västra Götalands län. Som ett utpräglat riksrekryterande universitet är det viktigt att kunna erbjuda ett attraktivt boende. Även våra studenter från utlandet förväntar sig boende på campus på samma sätt de känner till från länder som England, Frankrike och USA, fortsätter han.

Också Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) välkomnar beslutet.
− Vi har ett stort gästforskarutbyte samt jägmästarstudenter som kommer till Umeå från hela Sverige. Därmed är vårt behov av bostäder stort. Prisvärda lägenheter i ett läge som det här kommer att öka attraktionskraften på våra utbildningar och lyfta Campus Umeå till en ännu högre nivå, säger Tomas Lundmark, dekan på SLU:s skogsfakultet.

För Akademiska Hus är projektet del i en koncernövergripande målsättning att aktivt bidra till byggandet av studentbostäder. Enbart i studentstäderna Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå medverkar Akademiska Hus till att cirka 5000 studentbostäder ska kunna byggas på campus.

För att möjliggöra byggandet av studentbostäderna i Umeå behöver en ny detaljplan tas fram. En begäran om detta kommer under november att lämnas in till kommunen. Processen till husen är byggda beräknas ta två år.

Kontaktperson: David Carlsson

Bild: White Arkitekter

Redaktör: Karin Wikman