"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-11

Nya tekniker underlättar studier av Alzheimers sjukdom

NYHET Fredrick Lindström presenterar i sin avhandling nya tekniker som underlättar studier av Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste av alla demenssjukdomar, och i dag finns det runt 15 miljoner drabbade människor i världen.

Genom att utveckla nya mättekniker kan vi börja att förstå mekanismen bakom Alzheimers sjukdom, vilket i förlängningen kan leda till ett botemedel. En vanlig nervcell i kroppen är omgiven av ett cellmembran som skiljer cellen från dess omgivning. Genom att kontrollera cellmembranet kan cellen själv bestämma vilka föreningar som får komma in eller ut. Cellmembranet kan också påverka processen bakom uppkomsten av Alzheimers sjukdom, en sjukdom som beror på onormal celldöd i hjärnan.

På nervcellerna hos en person drabbad av Alzheimers sjukdom kan man hitta klumpar av en kemisk förening som kallas Amyloid-β peptid(Aβ). Det är dessa klumpar, eller plack, som har en förödande giftig effekt på hjärnans nervceller. Hur plack uppkommer är en fråga under debatt men genom att utvecklandet av nya mättekniker inom kärnmagnetisk resonans (NMR) har Fredrick Lindström kunnat påvisa två scenarion.

I det ena fallet kan sjukdomsförloppet påskyndas genom att flera Aβ binder till ytan på ett och samma cellmembran. På detta vis kan Aβ lättare mötas för att ”klibba ihop” och bilda de giftiga placken. I det andra fallet kan sjukdomsförloppet fördröjas genom att en ensam Aβ binder in djupt i cellmembranet och hindrar andra Aβ från att binda till samma cellmembran. I detta fall blir det svårare för placken att bildas vilket kan skydda hjärncellerna från att ta skada. Dessa upptäckter bidrar med kunskap som på sikt kan bli betydande för framställandet av läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Fredagen den 15 September försvarar Fredrick Lindström, kemiska institutionen, biofysikalisk kemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Biological Membrane Interfaces Involved in Diseases: A Biophysical Study. Svensk titel: Biologiska membranytors betydelse i sjukdomsförlopp: En biofysikalisk studie. Disputationen äger rum kl 10.00 i KB3A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är docent Dick Sandström, fysikalisk kemi, Arrhenius Laboratoriet, Stockholms universitet.

Fredrick Lindström nås på: Tel: 090-786 59 73
E-post fredrick.lindstrom@chem.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg