"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-09

Nya teknologier ger nya yrken

NYHET Vad händer när ny teknologi införs inom universitet och akademi? Alison Hudsons doktorsavhandling i pedagogiskt arbete utforskar framväxten av två nya yrkesgrupper i Storbritannien.

Avhandlingen utforskar framväxten av två nya professioner, utbildningsutvecklare och IT-pedagoger, inom Storbritanniens högre utbildning, som under denna tid varit stadd i förändring och reformering. Avhandlingen kombinerar olika teorier och metoder för att få förståelse om deras bakgrund, praktik och position samt de sociala strukturer och praktiker som reglerar relationen mellan de två professionerna. Centralt i avhandlingen är studiet av de frågor som framträder när ny teknologi införs inom universitet och akademi. Vilket även påverkar professionsutveckling, policy, institutionella förändringsprocesser och organisatoriska reformer.

Alison Hudson försvarar sin doktorsavhandling New professionals and new technologies in new higher education?: Conceptualising struggles in the field den 13/10 klockan 13:00 i Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Opponent är professor Miriam David, University of London.

Avhandlingen publiceras elektroniskt.

Kontaktuppgifter

Alison Hudson, institutionen för interaktiva medier och lärande (IML) Telefon: 090 786 90 80
alison.hudson@educ.umu.se