"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-19

Nya ultraljudsmetoder kan förbättra kunskapen om högersidig hjärtfunktion

NYHET Ultraljud av hjärtat, så kallad ekokardiografi, är en användbar metod vid bedömning av den komplexa högersidiga hjärtfunktionen hos både friska och hjärtsjuka. Det visar Per Lindqvist i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 28 januari.

Under lång tid har det ansetts att höger hjärtsida, som är den del av hjärtat som pumpar icke syresatt blod till lungorna, inte varit lika viktig som den del som pumpar det syresatta blodet ut till kroppens alla organ.

Idag vet man att detta inte är sant och att högersidig hjärtfunktion faktiskt är betydlig viktigare för en upprätthållen central cirkulation än vad man tidigare trott. Andra studier har visat att en högersidig hjärtfunktionssvikt är en sjukdomsmarkör som är relaterad till dålig prognos.

Idag finns behandling som kan reducera högersidig hjärtfunktionsnedsättning om man kan identifiera funktionsnedsättningen i tid. Tyvärr är bedömning av högersidig hjärtfunktion påtagligt försvårad på grund av dess komplexa form och funktion. Därför behövs det presenterade och utvärderade mätmetoder som fungerar i klinisk situation. Ultraljud, så kallade ekokardiografi med användning av vävnads-Doppler, är en för patienten attraktiv metod som dessutom kan anses vara relativt billig. 

I avhandlingsarbetet presenteras en ny och självständigt utarbetad mätmetod som tar hänsyn till höger hjärtsidas komplexa form. Dessutom presenteras ekokardiografiska normalvärden på 255 hjärtfriska män och kvinnor, 20 till 90 år. Dessa data är världsunika, dels vad gäller storlek på materialet men även vad gäller både könsfördelning och åldersspridning.

I en annan delstudie har Per Lindqvist kunnat påvisa att hos patienter med reumatisk sjukdom, så kallad systemisk skleros, tycks förmågan för högerhjärtat att slappna av mellan slagen vara påverkad. Detta beror sannolikt på ett lätt ökat tryck och motstånd i lungorna hos patienter med denna sjukdom. Denna teori kunde stärkas i och med att ekokardiografi utfördes samtidigt som tryck mättes i lungor hos patienter. Där visades att vid ökat tryck i lungorna påverkas först kammarens förmåga att slappna av.

I samma delstudie visades även en ny metod att mäta höger kammares sammandragningsfunktion, något som tidigare ansetts mycket svårt. Avhandlingsarbetet kan medföra en ökad kunskap om hur nedsatt högersidig hjärtfunktion kan identifieras med ultraljud i ett tidigt stadium och därför kunna ge ekonomiska vinster för hjärtsjukvården.

Fredagen 28 januari försvarar Per Lindqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för medicin, Umeå universitet sin avhandling med titeln Right Heart Function In Health And Disease. A Doppler Echocardiography And Doppler Tissue Imaging Study. Svensk titel: Högersidig hjärtfunktion hos hjärtfriska och hos patienter med hjärtsjukdom. En studie i Doppler Ekokardiografi och VävnadsDoppler.

Disputationen äger rum kl. 9.00 i sal D, Tandläkarhuset, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Fakultetsopponent är Professor Lars-Åke Brodin, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Per Lindqvist är biomedicinsk analytiker vid Klinisk fysiologi och Folkhälsa och Klinisk Medicin, Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Han kan nås på telefon 090-785 69 80 (arbetet), mobiltelefon 070-760 15 02 eller e-post: per.lindqvist@medicin.umu.se.

En porträttbild på Per Lindqvist finns att ladda ned på www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Redaktör: Bertil Born