"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-02

Nya uppdrag gällande forskningsverksamheten vid Idrottshögskolan

NYHET Tre medarbetare under Idrottshögskolans ramar har fått uppdraget att bygga upp en struktur för forskningsverksamheten inom den nya idrottssatsningen.

Josef Fahlén, Taru Tervo samt Inger Eliasson kommer att arbeta med de nya uppdragen.

Josef Fahlén är docent och universitetslektor vid Pedagogiska institutionen där han är verksam som forskare, lärare samt forskarutbildningsansvarig. Under hösten 2013 har Josef i uppdrag utreda förutsättningarna för en uviversitetsgemensam idrottsforskarskola. I uppdraget ingår att utarbeta ett underlag för olika möjliga alternativ och modeller för hur en forskarskola i idrottsvetenskap kan utvecklas och organiseras med hänsyn tagen till nuvarande och möjlig framtida situation. I uppdraget ingår också en genomlysning av nationella system för forskarutbildningen i idrottsvetenskap vid olika lärosäten.

Taru Tervo är PhD och jobbar som forskningssamordnare på Innebandyns kompetenscenter, IKC, vid Idrottshögskolan. Under hösten 2013 ska Taru börja bygga upp nätverket för idrottsforskare vid Umeå Universitet. I uppdraget ingår även att samordna träffar om idrottsforskning inom Idrotthöskolans verksamhet samt att ansvara för den forskningsrelaterade informationen på Idrottshögskolans hemsida.

Inger Eliasson är universitetslektor vid Pedagogiska institutionen där hon är verksam som idrottsforskare och lärare. Vidare är hon områdesledare för profilområdet Idrott samt programsamordnare för Idrottsvetenskapliga programmet. Under hösten 2013 har Inger fått i uppdrag från Idrottshögskolan att utreda förutsättningarna för idrottsvetenskap som huvudämne på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå med hänsyn tagen till nuvarande - och framtida siutation vad gäller både utbildning och forskning.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson